AT med dansk

AT 2016 - Grænser (idéer v. Maria Hassing, Aarhus Katedralskole)

AT 2016 – Grænser (Idéer v. Maria Hassing, Aarhus Katedralskole)

 

Emne

Materiale

Samarbejdsfag

At bryde grænser (køn og identitet)

 

Bjørn Rasmussen: ”Huden er det elastiske hylster, der omgiver kroppen”

 

Samfundsfag (sociologi)

Psykologi

Biologi

Sprogfag

Musik

Billedkunst

At bryde grænser (køn og identitet)

 

 

Almqvist: ”Drottningens juvelsmycke”

Sprogfag

Psykologi

Musik

Billedkunst

At bryde grænser (køn og identitet)

 

 

Naja Marie Aidt: ”Bavian”

Sprogfag

Psykologi

Musik

Billedkunst

På grænsen (identitet)

 

 

Naja Lee Langvad: ”Hun er vred” + ”Find Holger Danske”

Sprogfag

Psykologi

Samfundsfag (sociologi)

 

Kroppens grænser

Dokumentarfilm:

”Supersize Me”

 

 

 

Biologi

Samfundsfag

Psykologi

Grænser ml. fakta og fiktion

 

 

Selvbiografisk litteratur

 

Sprogfag

Psykologi

Grænser ml. genrer

 

Genreblandinger

Sprogfag

Grænser ml. natur og kultur

 

Erlend Loe: ”Doppler”

Samfundsfag

Psykologi

Sprogfag

Grænsen ml. natur og kultur

Helle Helle: ”Hvis det er”

 

 

Psykolgoi

Samfundsfag

Grænser ml. natur og kultur

 

Johannes V. Jensen: ”På Memphis station”

Historie

Sprogfag

 

Grænser mellem det realistiske og det overnaturlige

 

Charlotte Weitze: ”Skifting”

 

 

Sprogfag

Psykologi

Grænser mellem det realistiske og det overnaturlige

 

Ingemann: ”Glasskabet”

 

Sprogfag

Psykologi

Grænser mellem det realistiske og det overnaturlige (overgange i livet)

 

Folkeviser

Folkeeventyr

 

 

 

Psykologi

Sprogfag

Dualisme

Symbolistisk digtning

Johannes Jørgensen

 

 

Sprogfag

Religion

Filosofi

Grænsebrydende kunst

 

Broby-Johansen: ”Blod”

Samfundsfag

Historie

Sprogfag

Grænsen ml. menneske og robot

Dorrit Willumsen: ”Programmeret til kærlighed”

 

Samfundsfag

Sprogfag

Fysik

 

Grænsen ml. menneske og robot

Svend Åge Madsen: ”Skabt for hinanden” (novelle)

 

Samfundsfag

Sprogfag

Fysik

 

Grænsen mellem levende og død

Folkevise ”Aage og Else”

 

 

Sprogfag

Grænsen mellem levende og død

Charlotte Weitze: ”Griskhed” m.m.(novelle)

 

Sprogfag

Grænsen mellem levende og død

Spillefilm: ”Låt den retta komma ind” (vampyr)

 

Biologi

Psykologi

Sprogfag

På grænsen (etik og moral)

 

Svend Åge Madsen: ”Dommeren”

Filosofi

Sprogfag

 

På grænsen (etik og moral)

 

Blicher: ”Sildig Opvaagnen”

 

Sprogfag

Over grænsen (hegemonisk vs. Antagonistiske diskurser)

Sprogets begrænsninger/Diskursanalyse

 

Sprogfag

Samfundsfag

I det sproglige grænseland

 

Danglish

 

 

Sprogfag (en)

Samfundsfag

Over grænsen

 

Debat om trafficking

 

(kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse)

 

Sprogfag

Samfundsfag

Grænser (fakta og fiktion)

 

Dokumentarfilms brug af fakta- og fiktionskoder

 

”The act of killing”

 

Mockumentary-film “Forgotten Silver”.

 

Historie

Samfundsfag

Sprogfag

På grænsen (journalistik) – mellem litteratur og journalistik

 

Fortællende journalistik

 

Herman Bang

 

Sabroe

Historie

Samfundsfag

Sprogfag

 

AT1 - Det gode argument (Dansk/matematik)

Forløbet er det første i rækken af AT-forløb og fungerer som sådan både som en introduktion til AT og humanistisk videnskabsteori og som et selvstændigt forløb, der har til hensigt at præsentere eleverne for 'det gode argument' - i tværfagligt samspil mellem dansk og matematik.

Vi arbejder med retorisk analyse og argumentationsanalyse - herunder Toulmins (udvidede) kommunikationsmodel, Aristoteles' syllogisme, appelformer, Ciceros retoriske pentagram/kommunikationssituationen, argumenttyper, argumentationskneb, elementer i en vellykket argumentation, vurdering af den saglige argumentation, talegenrer, retorikkens fem faser i arbejdet med mundtlige taler.

I forbindelse med arbejdet med debatten mellem Niarn og Hanne Vibeke Holst debatterer eleverne i to hold på baggrund af et grundigt arbejde med de to debatindlæg (argumentationsanalyse). Her træner eleverne den saglige argumentation i den spontane kommunikationssituation.

Eleverne arbejder aktivt med mundtlighed i form af selvstændig fremførelse af egne taler for hele holdet. I denne sammenhæng fokus også på konstruktiv respons.

Undervejs i forløbet arbejder vi med kronikken som skriftlig genre. Eleverne skriver en redegørelse (aflevering), og på klassen skriver eleverne karakteristik-delen til en kronik med afsæt i "Måske skulle vi gymnasielever begynde selv at tage et ansvar" af Lawand Hiwa Namo (Politiken, 26.08.2013). Afslutningsvist laver vi en debat, der giver eleverne indblik i diskussionsdelens mulige indhold.    

Materiale:

Kompendium I:

Andersen, Hanne Leth. "Retorik, medier og magt" in Sproget i bevægelse. Systime 2005 (s. 104-109).

Darger, Birgitte, Hansen, Kasper Lezuik, Nielsen, Claus: "Gendrivelse, rygdækning og styrkemarkører" og "Argumenttyper" inBegreb om dansk. Littertur, sprog og medier. Dansklærerforeningens Forlag 2009 (s. 95-107)

Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale. Mundtlighed i dansk. Systime 2005 (s.71-80)

Heltberg. Eva: "Troper" og "Figurer" in Sproget i litteraturen. Gyldendal 2007 (s. 184-189)

Holmboe, Ellen: "Appelformer" in Kort og godt om at argumentere for en holdning Dansklærerforeningen 2006 (s.4-10)

Materiale - anvendt i undervisningen

Hanne Vibeke Holst debatindlæg "Du er fucking sexistisk, Niarn".

Niarns debatindlæg "Jeg er fucking realistisk, Hanne".

Musikvideoen "Antihelt" af Niarn: http://www.youtube.com/watch?v=zqy7gh8ma9w

Lederen "Hårdt mod dumt" (Information 06.01.2014):http://www.information.dk/483830

Statsministerens nytårstale 2013: http://www.stm.dk/_p_13793.html + se den på http://www.stm.dk/_p_10175.html

Statsministerens nytårstale 2014. http://www.stm.dk/_p_13964.html . Se og hør talen på: http://www.dr.dk/tv/se/statsministerens-nytarstale/statsministerens-nytarstale-2/#!/    

Stig Hjarvard: "Medier og meningsmagere kvæler nytårstalen:http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/analyse-af-nytaarstalen(download 24.01.2014)     

"Skriftlig eksamen i dansk (stx)" af Susan Mose og Maja Bødtcher. Gyldendal, 2014. Om karakteristikken som del af den skriftlige genre

Synopsis-materiale (ressourcerum 2015)

Kronik: "Når krænkeren og den krænkede er enige" af Per Aage Brandt. Weekendavisen, 24.01.2015.

Blogindlæg af Kathrine Lilleør: "Fat det!" (07.01.2015) http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2015/01/07/fat-det/   (download 18.01.2015)

Avisartikel: "Kinesiske medier efter Charlie Hebdo: Censur er en velsignelse", Information 13.01.2015:http://www.information.dk/521264  (download 18.01.2015)

Debatindlæg af Anders Jerichow: "Fik danske tegnere samme bølge af varm sympati som Charlie Hebdo?". Politiken, 11.01.2015:http://politiken.dk/debat/profiler/jerichow/ECE2507771/fik-danske-tegnere-samme-boelge-af-varm-sympati-som-charlie-hebdo/(download 18.01.2015)

Debatindlæg af Tarek Hussein: "Europas muslimer blev også angrebet i onsdags". Politiken, 10.01.2015:http://politiken.dk/debat/profiler/tarekhussein/ECE2506814/europas-muslimer-blev-ogsaa-angrebet-i-onsdags/  (download 18.01.2015)

--

Klumme af Annette Heick: "Jeg får lyst til at slå på klasset og sige neger": http://www.bt.dk/brevkasser/annettes-klumme-jeg-faar-lyst-til-at-slaa-paa-glasset-og-sige-neger   (Download 18.01.2015)

Blogindlæg af David Trads: "Så lad dog være med at sige neger" (04.01.2015):   http://davidtrads.me/2015/01/04/sa-lad-dog-vaer-med-at-sige-neger/    (download 18.01.2015)        

Blogindlæg af Mattias Tesfaye: "Drop jeres beskyldninger om racisme" (10.10.2014): http://politik.tv2.dk/2014-10-10-drop-jeres-beskyldninger-om-racisme      

--

Debatindlæg af Mia Roesen: "Hvad er dit bidrag mand?": http://www.denfri.dk/2014/11/hvad-er-dit-bidrag-mand/   Den fri, 07.11.2014.           

Debatindlæg af Kristian Thorup: "Bitre mænds impotente udbrud". Information, 21.11.2014:http://www.information.dk/516445(download 18.01.2015)

Reklame for udsendelsen "Ti stille kvinde"):http://www.youtube.com/watch?v=eC887Q30D7o  (download 18.01.2015)

"Ti stille kvinde: Danmark elsker kvinder i en stærk offerrolle":

http://www.voxliberalis.dk/ti-stille-kvinde-danmark-elsker-kvinder-en-staerk-offerrolle/

Debatindlæg: "Vi er blevet for ynkelige, os danske mænd", Politiken, 11.01.2015. http://politiken.dk/debat/profiler/jakobolrik/ECE2507544/vi-er-blevet-for-ynkelige-os-danske-maend/ (download 20.01.2015)  

 

--

Kronik: Ann Noyd: "Fræk med de unge". Politiken 27.11.2004:http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE100469/fraek-med-de-unge/(download 26.01.2014)  

Leder: "Respekt dér!". Politiken, 18.11.2004:http://politiken.dk/debat/ledere/ECE99662/respekt-dr/ (download 26.01.2014)

Læserbrev. Lotte Grostøl: "Niarn havde ret og Hanne Vibeke Holst og jeg tog fej". Politiken 26.01.2014 (download 26.01.2014):

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE2191935/niarn-havde-ret-og-hanne-vibeke-holst-og-jeg-tog-fejl/

--   

Politiken: Sproget sætter grænser for politikken. 11.01.2014:http://www.information.dk/484370?fb_action_ids=10153686059025258&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map= (download 15.01.14)  

Artikel: "Det politiske sprog er blevet for strategisk". Kristeligt Dagblad. 26.01.2012. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/448934:Danmark--Det-politiske-sprog-er-blevet-for-strategisk (download 22.01.2014)

 --

Avisartikel: "Elever: Gymnasiet er ikke fulgt med tiden". Gymnasieskolen. 08.01.2014. http://gymnasieskolen.dk/elever-gymnasiet-er-ikke-fulgt-med-tiden#.Us7v0FbNhM0.email

Debatindlæg skrevet af Phillip Adam Dimsits Lerer. "Kære elev. Velkommen til det fortabte uddannelsessystem". Politiken. 14.08.2013. http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2046243/kaere-elev-velkommen-til-det-fortabte-uddannelsessystem/    

Debatindlæg skrevet af Miriam Brems: "Tag jer nu sammen gymnasieelever". Politiken. 08.06.2013.

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1991809/tag-jer-nu-sammen-gymnasieelever/

Avisartikel. "GL-formand: Elevers kritik er forfejlet". Gymnasieskolen 09.01.14. http://gymnasieskolen.dk/gl-formand-elevers-kritik-er-forfejlet (download 22.01.2014)

 

Debatindlæg af Alexander Grandt Petersen, forbundsformand for DSU:"Oprøret ulmer hos 'generation præstation'".http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2502017/oproeret-ulmer-hos-generation-praestation/ (download 24.01.2015)

 

           

          

  Debatindlæg af Mikkel Ballegaard Pedersen, landsformand for Konservativ Ungdom: "Jeg vil hellere være en del af 'generation præstation' end 'generation uambitiøs'. Politiken, 09.01.2015:    

http://politiken.dk/debat/ECE2505933/jeg-vil-hellere-vaere-en-del-af-generation-praestation-end-generation-uambitioes/  

Avisartikel af Mette-Line Thorup: "Mental modstandskraft er det nye pædagogiske modeord". Information, 21.11.2014: http://www.information.dk/516467  (download 18.01.2015)  

--     

Danmarksindsamlingen 2015. Hjemmesidens tekst og video:http://www.danmarksindsamling.dk/ (download 23.01.2015)  

Kræftens bekæmpelse. Video: "Kære 15-årige mig":http://www.youtube.com/watch?v=JdCDpYMf38M (download 22.01.2014). Se også https://www.facebook.com/sluksolariet +http://www.cancer.dk/skrunedforsolen/mappeskjultindhold/kaere+15+aarige+mig.htm(download 27.01.2014)

Kræftens bekæmpelse. Kampagne fra 13.01.20014: "Hold øje mand!". Jf. Tv-spots med Niels Hausgaard. Se information om kampagnen på:http://www.holdojemand.dk/ +http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2014kv1/holdoeje.htm(download 27.01.2014)

Sundhedsstyrelsens "Skod det nu"-kampagne:http://www.b.dk/sundhed/retro-smart-kampagne-skal-holde-unge-roegfri  + http://www.skoddetnu.dk/    

Sundhedsstyrelsens alkoholkampagner: Eks. foldere/hjemmeside om   kampagner. Eks.  https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/alkoholkampagne-hold-lidt-igen-og-hold-lidt-laengere   

McDonals's reklame om morgenmad:https://www.youtube.com/watch?v=tsrtEzP_FDU  (download 23.01.2015)    

McDonald's reklame: https://www.youtube.com/watch?v=hb2tmjUYFZs     (download 18.01.2015)           

 

Reklamekampagne for Mejeriforeningen: "Milk: A force of nature" med Jeanette Ottesen (elitesvømmer):http://www.milkaforceofnature.dk  (download, 27.01.2015) Se en reklame i Alt for Damerne fra kampagnen længere nede på denne side.

Dansk Folkepartis "Jeg er Danmark"-videohttps://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM     (download 23.01.2015)

Liberal Alliances valgvideo fra 2011:https://www.youtube.com/watch?v=5D-ncmxmi9c

Tryg Forsikring. Diverse reklamer: https://www.youtube.com/watch?v=2r8LkhSKF1g +  http://www.youtube.com/watch?v=K05pHAqwk2U     +http://www.tryg.dk/forsikringer/kat.html (katteforsikring)

(download 23.01.2015)  

Avisartikel: "Det handler om at være utryg". Information 11.06.2011:http://www.information.dk/270680 (download 30.01.2014)

AT: Biologi og dansk (Beruselse)

Eleverne introduceres for de naturvidenskabelige og de humanistiske fags metoder.
I biologi vil eleverne beskæftige sig med nervesystemet, hjernen og hvilken betydning rusmidler har derpå. I dansk arbejdes der med nogle af de kunstneriske/litterære udtryk for stofindlevelse. Vi sætter stofoplevelse og rusmidler ind i en historisk ramme i forhold til ungdomskulturen, som den har udviklet sig fra 1968 til i dag. Eleverne skal med afsæt i begge fag finde svar på følgende: Hvordan påvirker rusmidler mennesket? Og hvorfor beruser vi os?

Biologitekster:
Henrik Rindom: Rusmidlernes biologi (http://www.sst.dk/publ/publ2000/rus_bio/rusmidlr.pdf)

Dansktekster:
PP om humanistisk videnskabsteori v. MH
Charles Baudelaire: "Berus jer!" (1867).
Steppeulvene: "Dunhammeraften" (1967).
Michael Strunge: "Natmaskinen" (1981).
Uddrag af dokumentaren "Nattens engel".
Uddrag af dokumentar om dansk punk (DR2)
Jan Sonnergaard: "Blackout" (2003).
Uddrag af filmen "Nordkraft".
Litteraturens veje s. 363-366 + s. 391-401