Klein

Nørgaards hesteofring som eksempel på politisk kunst

Onsdag den 17. april afholdt jeg en sprogdag for 2.r og 3.r - begge hold med studieretning fr-bk-en. Formålet var især at få rykket elevernes grænser og at tale om grænsebrydende kunst. Eleverne skulle holde velforberedte oplæg, samtale som optakt til præsentation af hinanden (at lære hinanden at kende - skabe fællesskab mellem de to hold på tværs af klasser), holde oplæg på fransk i et offentligt rum foran fremmede mennesker med anvendelse af billedkunstens analyseredskaber og franskfagets gloser. Endelig skulle eleverne kunne diskutere og forholde sig kritisk til forskellige måder at anskue kunst på, og overordnet set forholde sig til, hvad vi skal bruge kunsten til.

Dagen forløb således:

Præsentation i par (samtale og præsentation af en anden person)

Elevoplæg om Lyon og Paris (3.r selvstændige studietur for nylig)

Besøg på Aros med elevoplæg ved selvvaglte værker (oplæg på fransk uden hjælpemidler - billedbeskrivelse og -analyse)

Gruppearbejde med oplæg og billedeksempler på hhv. l'art pour l'art og l'art engagé (politisk kunst). Diskussion med argumentationskrav og kunstbegreber i spil. Afklaring af problemer med afgrænsning og kategorisering af kunstens formål + fokus på beskuerens rolle