Undervisningsbeskrivelser og idéer
GYS - Dobbeltgængeren, vampyren og zombien

Et forløb om gysergenren i litteraturen og på film med særligt fokus på dobbeltgængeren, vampyren og zombien. Vi laver nedslag i romantismen og på victorianismen og arbejder med den psykoanalytiske metode. Vi anvender Rikke Schubarts begrebsapparat i kombination med freudianske begreber såsom das Unheimliche, fortrængning og sublimering.

Forløbet er et samarbejde på tværs af klasser med foredrag af Andreas Halskov med titlen "Vampyrfilmens historie".

Eleverne arbejder på tværs af klasser med analyse af et selvvalgt medieværk. Gruppearbejde med gruppeoplæg (PowerPoint eller Prezi)

Faglige formål:

Hvorfor tiltrækkes vi af spænding og uhygge?

Hvordan skaber man spænding i film og serier?

Hvordan skaber man spænding i en litterær tekst? Hvilke virkemidler bruger man? Ligheder og forskelle mellem filmiske og litterære virkemidler?

Hvilke forventninger har vi som læsere til gysergenren?

Hvordan bruges forholdet mellem fakta og fiktion som manipulation i film og litterære tekster?

Sociale og kompetencemæssige formål:

At skabe et anderledes og hyggeligt samarbejde mellem tre klasser om et uhyggeligt emne

At arbejde metodebevidst med gysergenren på tværs af stofområderne litteratur, sprog og medier

At tage noter til et fagligt foredrag og efterfølgende bruge dem i praksis

At arbejde i en gruppe med personer, man ikke kender på forhånd

At give målrettet og konstruktiv respons på oplæg

Skriftligt arbejde: Valgfri opgave: Kronik "I gysets grænseland" eller litterær artikel om "Niels Dragon" af B. S. Ingemann.

Materiale:

Prezi om Dobbeltgængeren (læreroplæg)

Robert Louis Stevenson: "Dr. Jekyll og Mr. Hyde" (1886) (uddrag)

PP Vampyren (læreroplæg). Præsentation af freudianske begreber (drifter, forsvarsmekanisme m.m.) og psykoanalytisk metode. Nedslag i diverse vampyr-film i filmhistorien.

Bram Stoker: "Dracula" (uddrag) (1897)

PP Zombien (MG - læreroplæg). Eksempler fra Romeros zombiefilm, "World War Z", "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead", "iZombie" m.fl.

Stacy Abbott: Artikel om iZombie http://www.16-9.dk/2016/05/izombie/ (27.05.2016)

Andreas Halskov i TV2 om "Genren der ikke ville (ud)dø": https://detroederum.wordpress.com/2016/04/02/genren-der-ikke-ville-uddoe/

Henrik Højer: "De døde vandrer stadig": http://www.16-9.dk/2011-06/side04_feature1.htm (juni 2011)

Rikke Schubart: I lyst og død. Fra Frankenstein til splatterfilm. Borgen, 1993

Sprogets magt: Diskursanalyse

Et sprogligt forløb om diskursanalyse med fokus på diskurser om danskhed, kønsdiskurser og queerteori. Eleverne læser at anvende et diskursanalytisk begrebsapparat, og de får repeteret begreber fra argumentationsanalyse og retorisk analyse. Materiale har en stor genremæssig spredning, og vi arbejder med alt fra reklamefilm til noveller og trykte annoncer og kampagner.

Elevoplæg om Bjørn Rasmussens "Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet" (queerlæsning).

Skriftligt arbejde: Kronik om sprogets rolle i kønsdebatten.

Materiale:

Naja Marie Aidt: "Sår" fra novellesamlingen "Bavian" (2007).

Ditte Cambion: "Blik for køn. Kønsdiskurser - hate speach - queerteori". Dansklærerforeningens Forlag, 2016.

Anne Bornerup Græsborg: "Diskursanalyse i dansk". Systime, 2014.

Jens Ejsind: "Hvad er danskhed?". Interview med Pia Kjærsgaard og Kashif Ahmad. Berlingske Tidende 24.10.2014: http://www.b.dk/politiko/perspektiv/hvad-er-danskhed

Gnags: "Danmark" (sangtekst)

Carsten Jensen: "Det Danmark vi kender". Tale afholdt ved en demonstration ved Justitsministeriet, 10. april 2015.

Milla Mølgaard: "De er ikke kvinder. De er ikke mænd". Interview fra Politiken, 25.01.2015. http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/trivsel/ECE2522322/de-er-ikke-kvinder---de-er-ikke-maend/

Anna Diana Møller: "Det kønsneutrale sprog løser intet". Politiken, 20.03.2012.

Marie Carsten Pedersen: "Jakob vil ikke sættes i en kønskasse" (09.04.2016): http://politiken.dk/indland/ECE3153285/jacob-vil-ikke-saettes-i-en-koenskasse/

"Her er en guide til at oversætte venstres volapyk til dansk": http://politiken.dk/debat/profiler/piaolsendyhr/ECE2876653/her-er-en-guide-til-at-oversaette-venstres-volapyk-til-dansk/

PP Diskursanalyse (MG). Introduktion og eksempler.

PP National identitet (MG)

PP Kønsdiskurser og queerteori (inkl. Judith Butlers kønsteori) (MG)

Medieforløb: Kortfilm

Vi arbejder med det mediemæssige stofområde og repeterer filmiske virkemidler. Eleverne skal med udgangspunkt i baggrundsstof om filmanalyse og kortfilm arbejde med at analysere og fortolke kortfilm. Vi arbejder med kortfilms komposition, fortælleforhold, kameraføring, billedudsnit, perspektiv, lyd og lys, Desuden anvendes Richard Raskins teori om de syv parametre i analysearbejdet i tilknytning til vurdering af kortfilmenes genrekarakteristika og særlige kvaliteter.

Projektarbejde: Eleverne arbejder med individuelle analyser af selvvalgte kortfilm fra Ekkos short list. Deres produkt er en screencast-o-matic, hvor eleven med tydelighed skal anvende begrebsapparatet og give eksempler fra filmen.

Materiale:

Harboe og Poulsen: "Filmanalyse og filmfortolkning" in Zoom - en grundbog i medier Gyldendal 2011 (s. 34-67)

Horsbøl og Harboe: "Billedkomposition" in Den iscenesatte virkelighed Systime 2009 (s.13-16+s.23)

Langdahl, Olsen og Quist: "Perspektiv" in Krydsfelt Gyldendal 2010 (s. 332-333)

Bennike, Nyborg og Hammer: "Kort- og novellefilmen" in Faglige forbindelser Dansklærerforeningen 2006 (s. 156-158)

Raskin, Richard: "De syv parametre" in Dansk Novellefilm 1998

Occupations (2007). Instr. Lars von Trier (3 min)

Valgaften (1998). Instr. Anders Thomas Jensen (11 min.)

Beast (2009). Instr. Lars Pedersen Arendt (15 min)

Helium (2014). Instr. Anders Walter (23 min)

Små Skred af Birgitte Stærmose, Magic Hour Films ApS, 2003 (15 min)

Til døden os skiller af Martin og Michael Vrede Nielsen (instr.) ("Til Death Us Do Part"/Sprog: Norsk) (2010). (10 min.)http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/til-doden-os-skiller/

Lækre til vi dør af Marie Grathø Sørensen. (2013). (22 min). Vampyrqueerkortfilm:

http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/laekre-til-vi-dor/

Benjamin Homsteen: "Lille Lise" (2005)


Individuelt arbejde med analyse og fortolkning af selvvalgt kortfilm (Filmcentralen og Ekko Short List:

"Kuppet"

"Skin".

"Nattebarn"

"Härlig är jorden".

"Tortur retur".

"Boy meets bird".

"Springstrup N".

"....og nu til vejret"

"Velkommen til Paradis".

"9 meter".

"Buldermand".

Forløb om fantastisk litteratur

Forløb om fantastisk litteratur med fokus på science fiction og fantasy. Vi arbejder med genrebegreberne og diskuterer genrebegrebets forcer og svagheder (grænsetilfælde og ældre litteratur). I forbindelse med science fiction-genren arbejder vi bl.a. med dystopi/utopi-begreberne i tilknytning til både novelle, roman og film. Vi har desuden også fokus på temaer som parforhold, designerbørn og det ideelle liv. Vi arbejder primært med science fiction-genren fælles på klassen og eleverne skriver litterære artikler om Svend Åge Madsens sci-fi-værker.

Med afsæt i citatet "Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it" (Lloyd Alexander) opnår eleverne kendskab til fantasygenrens referencer til romantikken og middelalderen, Eleverne vælger selv materiale inden for verdenslitteraturen til projektarbejde om fantasy-genren.

Skriftligt arbejde: Litterær artikel om "Skabt for hinanden" + Litterær artikel om "Se dagens lys" (værklæsning).

Teater: Forestillingen "Impossible. En magisk Science Fiktion-fortælling". Januar, 2016.

Google docs-eksperiment med analyse og fortolkning af "Se dagens lys" som optakt til aflevering. Eleverne mimer tilværelsen i romanen ved at zappe rundt mellem analysefokuspunkterne og bidrage til et fælles resultat/dokument.Resten af opgaven skrives individuelt.

Materiale:

PP Science Fiction og Fantasy (introduktion og eksempler på Science Fiction i litteratur og film). Sci fi: Klip fra Star Wars III, The Abyss, Rumrejsen 2001, Bladerunner m.fl.

PP Fantasy (MG). Eksempler fra "Ringenes Herre", Narnia-serien, "Labyrinth", "Ladyhawk og lommetyven", "The Neverending Story" m.fl.

Niels Dalgaard: "Fantastisk litteratur i Danmark - en oversigt" (p. 11-28) in "Guide til fantastisk litteratur". Fremad, 2000.

Bilbo Egelund: "Fantasylitteratur". Gyldendal, 2011.

Ludvig Holberg: Uddrag af "Niels Klims underjordiske rejse" (1741)

Svend Åge Madsen: "Se dagens lys" (1980) (værk 3)

Svend Åge Madsen: "Skabt for hinanden" (1996) in "Skabt for hinanden og andre dystopier", Høst og søn, 2014.

Dorrit Willumsen: "Programmeret til kærlighed" (1981). Uddrag om Bianca og Dica.

Maria Kjær-Madsen: "Wonderboy"(2009) in "Den hemmelige dal". 

Film: "Bladerunner". Instr. Ridley Scott, 1982.

Film: "Legend". Instr. Ridley Scot, 1985. (Fantasy Night på skolen)

Film: "Labyrinth". Instr. Jim Henson og George Lucas, 1986. (Fantasy Night på skolen)

Det gode argument
Forløbet er det første i rækken af AT-forløb og fungerer som sådan både som en introduktion til AT og humanistisk videnskabsteori og som et selvstændigt forløb, der har til hensigt at præsentere eleverne for 'det gode argument' - i tværfagligt samspil mellem dansk og matematik.

Vi arbejder med retorisk analyse og argumentationsanalyse - herunder Toulmins (udvidede) kommunikationsmodel, Aristoteles' syllogisme, appelformer, Ciceros retoriske pentagram/kommunikationssituationen, argumenttyper, argumentationskneb, elementer i en vellykket argumentation, vurdering af den saglige argumentation, talegenrer, retorikkens fem faser i arbejdet med mundtlige taler.

I forbindelse med arbejdet med debatten mellem Niarn og Hanne Vibeke Holst debatterer eleverne i to hold på baggrund af et grundigt arbejde med de to debatindlæg (argumentationsanalyse). Her træner eleverne den saglige argumentation i den spontane kommunikationssituation.

Eleverne arbejder aktivt med mundtlighed i form af selvstændig fremførelse af egne taler for hele holdet. I denne sammenhæng fokus også på konstruktiv respons.

Undervejs i forløbet arbejder vi med kronikken som skriftlig genre. Eleverne skriver en redegørelse (aflevering), og på klassen skriver eleverne karakteristik-delen til en kronik med afsæt i "Måske skulle vi gymnasielever begynde selv at tage et ansvar" af Lawand Hiwa Namo (Politiken, 26.08.2013). Afslutningsvist laver vi en debat, der giver eleverne indblik i diskussionsdelens mulige indhold.    

Materiale:

Kompendium I:

Andersen, Hanne Leth. "Retorik, medier og magt" in Sproget i bevægelse. Systime 2005 (s. 104-109).

Darger, Birgitte, Hansen, Kasper Lezuik, Nielsen, Claus: "Gendrivelse, rygdækning og styrkemarkører" og "Argumenttyper" in Begreb om dansk. Littertur, sprog og medier. Dansklærerforeningens Forlag 2009 (s. 95-107)

Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale. Mundtlighed i dansk. Systime 2005 (s.71-80)

Heltberg. Eva: "Troper" og "Figurer" in Sproget i litteraturen. Gyldendal 2007 (s. 184-189)

Holmboe, Ellen: "Appelformer" in Kort og godt om at argumentere for en holdning Dansklærerforeningen 2006 (s.4-10)

Materiale - anvendt i undervisningen

Hanne Vibeke Holst debatindlæg "Du er fucking sexistisk, Niarn".

Niarns debatindlæg "Jeg er fucking realistisk, Hanne".

Musikvideoen "Antihelt" af Niarn: http://www.youtube.com/watch?v=zqy7gh8ma9w

Lederen "Hårdt mod dumt" (Information 06.01.2014): http://www.information.dk/483830

Statsministerens nytårstale 2013: http://www.stm.dk/_p_13793.html + se den på http://www.stm.dk/_p_10175.html

Statsministerens nytårstale 2014. http://www.stm.dk/_p_13964.html . Se og hør talen på: http://www.dr.dk/tv/se/statsministerens-nytarstale/statsministerens-nytarstale-2/#!/    

Stig Hjarvard: "Medier og meningsmagere kvæler nytårstalen: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/analyse-af-nytaarstalen (download 24.01.2014)     

"Skriftlig eksamen i dansk (stx)" af Susan Mose og Maja Bødtcher. Gyldendal, 2014. Om karakteristikken som del af den skriftlige genre

Synopsis-materiale (ressourcerum 2015)

Kronik: "Når krænkeren og den krænkede er enige" af Per Aage Brandt. Weekendavisen, 24.01.2015.

Blogindlæg af Kathrine Lilleør: "Fat det!" (07.01.2015)  http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2015/01/07/fat-det/   (download 18.01.2015)

Avisartikel: "Kinesiske medier efter Charlie Hebdo: Censur er en velsignelse", Information 13.01.2015: http://www.information.dk/521264  (download 18.01.2015)

Debatindlæg af Anders Jerichow: "Fik danske tegnere samme bølge af varm sympati som Charlie Hebdo?". Politiken, 11.01.2015: http://politiken.dk/debat/profiler/jerichow/ECE2507771/fik-danske-tegnere-samme-boelge-af-varm-sympati-som-charlie-hebdo/ (download 18.01.2015)

Debatindlæg af Tarek Hussein: "Europas muslimer blev også angrebet i onsdags". Politiken, 10.01.2015: http://politiken.dk/debat/profiler/tarekhussein/ECE2506814/europas-muslimer-blev-ogsaa-angrebet-i-onsdags/  (download 18.01.2015)

--

Klumme af Annette Heick: "Jeg får lyst til at slå på klasset og sige neger": http://www.bt.dk/brevkasser/annettes-klumme-jeg-faar-lyst-til-at-slaa-paa-glasset-og-sige-neger   (Download 18.01.2015)

Blogindlæg af David Trads: "Så lad dog være med at sige neger" (04.01.2015):   http://davidtrads.me/2015/01/04/sa-lad-dog-vaer-med-at-sige-neger/    (download 18.01.2015)        

Blogindlæg af Mattias Tesfaye: "Drop jeres beskyldninger om racisme" (10.10.2014): http://politik.tv2.dk/2014-10-10-drop-jeres-beskyldninger-om-racisme      

--

Debatindlæg af Mia Roesen: "Hvad er dit bidrag mand?":  http://www.denfri.dk/2014/11/hvad-er-dit-bidrag-mand/   Den fri, 07.11.2014.           

Debatindlæg af Kristian Thorup: "Bitre mænds impotente udbrud". Information, 21.11.2014:http://www.information.dk/516445 (download 18.01.2015)

Reklame for udsendelsen "Ti stille kvinde"): http://www.youtube.com/watch?v=eC887Q30D7o  (download 18.01.2015)

"Ti stille kvinde: Danmark elsker kvinder i en stærk offerrolle":

http://www.voxliberalis.dk/ti-stille-kvinde-danmark-elsker-kvinder-en-staerk-offerrolle/

Debatindlæg: "Vi er blevet for ynkelige, os danske mænd", Politiken, 11.01.2015. http://politiken.dk/debat/profiler/jakobolrik/ECE2507544/vi-er-blevet-for-ynkelige-os-danske-maend/ (download 20.01.2015)  


--

Kronik: Ann Noyd: "Fræk med de unge". Politiken 27.11.2004: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE100469/fraek-med-de-unge/ (download 26.01.2014)  

Leder: "Respekt dér!". Politiken, 18.11.2004: http://politiken.dk/debat/ledere/ECE99662/respekt-dr/ (download 26.01.2014)

Læserbrev. Lotte Grostøl: "Niarn havde ret og Hanne Vibeke Holst og jeg tog fej". Politiken 26.01.2014 (download 26.01.2014):

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE2191935/niarn-havde-ret-og-hanne-vibeke-holst-og-jeg-tog-fejl/

--   

Politiken: Sproget sætter grænser for politikken. 11.01.2014: http://www.information.dk/484370?fb_action_ids=10153686059025258&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map = (download 15.01.14)  

Artikel: "Det politiske sprog er blevet for strategisk". Kristeligt Dagblad. 26.01.2012. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/448934:Danmark--Det-politiske-sprog-er-blevet-for-strategisk (download 22.01.2014)

 --

Avisartikel: "Elever: Gymnasiet er ikke fulgt med tiden". Gymnasieskolen. 08.01.2014. http://gymnasieskolen.dk/elever-gymnasiet-er-ikke-fulgt-med-tiden#.Us7v0FbNhM0.email

Debatindlæg skrevet af Phillip Adam Dimsits Lerer. "Kære elev. Velkommen til det fortabte uddannelsessystem". Politiken. 14.08.2013. http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2046243/kaere-elev-velkommen-til-det-fortabte-uddannelsessystem/    

Debatindlæg skrevet af Miriam Brems: "Tag jer nu sammen gymnasieelever". Politiken. 08.06.2013.

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1991809/tag-jer-nu-sammen-gymnasieelever/

Avisartikel. "GL-formand: Elevers kritik er forfejlet". Gymnasieskolen 09.01.14. http://gymnasieskolen.dk/gl-formand-elevers-kritik-er-forfejlet (download 22.01.2014)

 

Debatindlæg af Alexander Grandt Petersen, forbundsformand for DSU:"Oprøret ulmer hos 'generation præstation'". http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2502017/oproeret-ulmer-hos-generation-praestation/ (download 24.01.2015)


           

          

  Debatindlæg af Mikkel Ballegaard Pedersen, landsformand for Konservativ Ungdom: "Jeg vil hellere være en del af 'generation præstation' end 'generation uambitiøs'. Politiken, 09.01.2015:    

http://politiken.dk/debat/ECE2505933/jeg-vil-hellere-vaere-en-del-af-generation-praestation-end-generation-uambitioes/  

Avisartikel af Mette-Line Thorup: "Mental modstandskraft er det nye pædagogiske modeord". Information, 21.11.2014:  http://www.information.dk/516467  (download 18.01.2015)  

--     

Danmarksindsamlingen 2015. Hjemmesidens tekst og video: http://www.danmarksindsamling.dk/ (download 23.01.2015)  

Kræftens bekæmpelse. Video: "Kære 15-årige mig": http://www.youtube.com/watch?v=JdCDpYMf38M (download 22.01.2014). Se også https://www.facebook.com/sluksolariet + http://www.cancer.dk/skrunedforsolen/mappeskjultindhold/kaere+15+aarige+mig.htm (download 27.01.2014)

Kræftens bekæmpelse. Kampagne fra 13.01.20014: "Hold øje mand!". Jf. Tv-spots med Niels Hausgaard. Se information om kampagnen på: http://www.holdojemand.dk/ + http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2014kv1/holdoeje.htm (download 27.01.2014)

Sundhedsstyrelsens "Skod det nu"-kampagne: http://www.b.dk/sundhed/retro-smart-kampagne-skal-holde-unge-roegfri  + http://www.skoddetnu.dk/    

Sundhedsstyrelsens alkoholkampagner: Eks. foldere/hjemmeside om   kampagner. Eks.  https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/alkoholkampagne-hold-lidt-igen-og-hold-lidt-laengere   

McDonals's reklame om morgenmad: https://www.youtube.com/watch?v=tsrtEzP_FDU  (download 23.01.2015)    

McDonald's reklame: https://www.youtube.com/watch?v=hb2tmjUYFZs     (download 18.01.2015)           


Reklamekampagne for Mejeriforeningen: "Milk: A force of nature" med Jeanette Ottesen (elitesvømmer): http://www.milkaforceofnature.dk  (download, 27.01.2015) Se en reklame i Alt for Damerne fra kampagnen længere nede på denne side.

Dansk Folkepartis "Jeg er Danmark"-video https://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM     (download 23.01.2015)

Liberal Alliances valgvideo fra 2011: https://www.youtube.com/watch?v=5D-ncmxmi9c

Tryg Forsikring. Diverse reklamer: https://www.youtube.com/watch?v=2r8LkhSKF1g +  http://www.youtube.com/watch?v=K05pHAqwk2U     + http://www.tryg.dk/forsikringer/kat.html (katteforsikring)

(download 23.01.2015)  

Avisartikel: "Det handler om at være utryg". Information 11.06.2011: http://www.information.dk/270680 (download 30.01.2014)

Forløb om suspense

Forløb om menneskets behov for at skabe mening og om vores fascination af det uhyggelige og spændingen. Vi arbejder med læserens genrebevidsthed og -forventninger, forholdet mellem fakta og fiktion, den upålidelige fortæller, das Unheimliche, surprise og suspense, plotteori, den upålidelige fortæller og læserens rolle og motivation. Eleverne træner deres evne til at afkode og finde 'spor' i teksten og anvende velvalgte citater, så arbejdet også leder frem til refleksioner om den fagligt funderede fortolkning. Vi arbejder desuden med sproglig bevidsthed (paratakse og hypotakse, høflighedsstrategier og undertekst i samtale). Eleverne introduceres desuden for romantismens fascination af det dystre og melankolske ved den menneskelige psyke og dobbeltgængermotivet.

Metodebevidsthed: Receptionsæstetik, litteraturhistorisk læsning og nykritisk læsning.

Forslag til værklæsning: Pia Juul "Mordet på Halland". Tiderne skifter, 2009.         

Skriftligt arbejde: Personkarakteristikker af de centrale personer i Charlotte Wietzes ”Villy”.

Skriftligt arbejde: Litterær artikel om Hanne Richardt Beck: ”Loftet” fra novellesamlingen ”Gennemtræk” (2005).

Skriveøvelse: Omskrivning af "På sneen" af Aarestrup med fokus på ændring af hovedperson, suspense-skabende elementer og anvendelse af spændingsskabende sproglige virkemidler (herunder billedsproget).

Skriveøvelse: Skriv en slutning på "Blackout" (fokus på sproget og parataktiske sætninger)   


Materiale:

PP Suspense - læserens begær
. Klip fra diverse spændingsskabende serier, tv- og radioudsendelser fra "War of the Worlds" til "Slip køterne fri". Vi ser klip fra "Blair Witch Project", "Paranormal activity", "28 days later", "The Walking Dead", "Nosferatu", "Interview with a Vampyre", "Zombieland", "Scream", "Carrie",  Hitchcock "Psycho" og "Fuglene" m.fl.

http://videnskab.dk/kultur-samfund/vores-dna-elsker-gyserfilm

Danskernes akademi "Få styr på monstrene" (2011)
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kultur___Sprog/Faa_styr_paa_monstrene.htm

Eco, Umberto. "Læserens rolle" (1979).

Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" (1974). 

Film: "Den sjette sans". Instr. M. Night Shyamalan (2000).

Christian Reslow (SMS-novelle): "Overalt" (2014) (3 dages forløb)

Folkevise: "Aage og Else"

Brødrene Grimm: "Rødhætte".

Charles Perrault: "Den lille rødhætte".

Charlotte Weitze: "Villy" (1999).

Ingemann: "Glasskabet" (1847)

Aarestrup: "På sneen" (1838).             

Tom Kristensen: ”Henrettelsen” (1922).

Sonnergaard: ”Blackout” fra novellesamlingen "Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen" fra 1999. Perspektivering til Steppeulvenes "Dunhammeraften" og Baudelaires "Berus jer!".      

Hanne Richardt Beck: ”3. tv.”, "Opgang" og "Loftet" fra novellesamlingen "Gennemtræk" (2005).    

Svend Åge Madsen: "Dommeren" fra novellesamlingen "Otte gange Orphan" (1965)

Pia Juul: "Et rødt hav", "Være med" og "Så mange fejl" fra "Af sted til stede" (2012)

Film: "The Nightmare before Christmas". Instr. Tim Burton (1993)

"The Walking Dead". Sæson 1, første episode.       

Film: "Sorgenfri" (2016). Dansk zombiefilm.        

il døden os skiller af Martin og Michael Vrede Nielsen (instr.) ("Til Death Us Do Part"/Sprog: Norsk) (2010). (10 min.)http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/til-doden-os-skiller/

Lækre til vi dør af Marie Grathø Sørensen. (2013). (22 min). Vampyrqueerkortfilm:

http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/laekre-til-vi-dor/At mærke verden - Essayforløb

Essayforløb med læsning af eksemplariske essays, skriveøvelser og træning af den skriftlige eksamensgenre i dansk. Eleverne stifter bekendskab med forskelligartede essays og arbejder med genrekendskab, stilistiske virkemidler og de forskellige krav til genren, som eksamensopgave på stx. Vi arbejder med essays, der på den ene eller den anden måde kredser om det at rejse, idet vi inddrager elevernes egne erfaringer fra studierejsen i foråret.

Skriftligt arbejde: Essay om at rejse med inddragelse af Troels Kløvedahl-citat og Thomas Bobergs essay "En flodrejse".

Materiale:

Thomas Boberg: "En flodrejse". Information, 03.06.2011.

Carsten Jensen: "Asiens ansigter" fra "Ud".

Knausgård: "Jeg er nogen". Politiken, 23.06.2014

Intro: http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=523

Klaus Rifbjerg (kanon): "At rejse er at dø" in "Fra ord til sætning til tekst" s. 145.

Johannes V. Jensen (kanon): af "Den gotiske Renaissance" http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=975

Jens Christian Grøndahl: "Night Mail" (uddrag): http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1039

Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen: "Skriftlig dansk til eksamen (stx)" (2014). Om essaygenren.

Holberg: "En god lærer" (epistel)


Selvbiografisk litteratur

Tematisk forløb om selvbiografisk litteratur og selviscenesættelse. Vi arbejder med grænselandet mellem fakta og fiktion, offentlig og privat. Eleverne skal reflektere over selviscenesættelsen som en tendens i tiden (Facebook, selfie m.m.). Eleverne skal desuden gennem bl.a. det skriftlige arbejde gøres bevidste om mediernes rolle i forhold til læserens oplevelse og opfattelse af værket. Der arbejdes med lyrik, kortprosa og den selvbiografiske roman. Tekstmaterialet er primært fra det 20. og 21. århundrede, men eleverne får kendskab til selvbiografisk litteratur i både verdenslitteraturen og i DK fra barokken og frem til i dag (Augustin, Leonora Christine, Blaise Pascal, Johannes Ewald, H.C. Andersen.

Eleverne laver skriveøvelser med afsæt i "Under vejr med mig selv" - Fra digtsamling til selvbiografi: Herigennem gøres eleverne beviste om digtenes selvbiografiske præg og billedsproget "oversættes". Der arbejdes med en sproglig genrebevidsthed (hvordan går man fra digt til prosa?).

Skriftligt arbejde: Kronik om selvbiografisk litteratur og medier (omlagt skriftlig årsprøve) med anvendelse af interviewet "Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation" og "Det er elitært at bede Yahya Hassan tie" samt et selvvalgt digt af Yahya Hassan.

Eleverne deltager i foredrag ved Jens Blendstrup (skrivedagen på Aarhus Katedralskole, 2014), hvor forfatteren bl.a. performede udvalgte dele af "Luskefisefortællinger" (udgivet i 2014).

Materiale:

Klaus Rifbjerg: "Under vejr med mig selv" (1956). Digtsamling (VÆRK 3)

PowerPoint (MG): Intro til forløb om selvbiografi og selvbiografisk litteratur inkl. fiktiobiografisme.

Louise Brix Jacobsen "Klovnen og rygtet" (2008) feature om fiktiobiografisme: http://www.16-9.dk/2008-09/side04_feature1.htm

Maja Lee Langvad: "Find Holger Danske". Borgen, 2011.

Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup: "Frit flet - fællesbogen". Gyldendal, 2014.

"Livsværk - Det selvbiografiske i ny dansk litteratur" af Claus Christensen & Peter Jensen. Dansklærerforeningens Forlag, 2008.

Yahya Hassan. Uddrag af "Digte" (2013): "Barndom", "Uden for døren", "Plastikblomst", "Det sjette opholdssted", "Bekendelser".

Peter Nielsen: "Det er elitært at bede Yahya Hassan tie". Information, 11.04.2014.

Interview: "Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation". Politiken, 05.10.2013: http://politiken.dk/debat/ECE2095547/digter-jeg-er-fucking-vred-paa-mine-foraeldres-generation/

Pia Juul: "Og hvad så?" in "Livsværk".

Per Højholt: "Imago. En selvbiografi" in "Livsværk".

Jens Blendstrup: Uddrag af "Luskefisefortællinger". Samleren, 2014.

Jens Blendstrup: Uddrag af "Gud taler ud" (2006) in "Livsværk".

Marie Louise Kjølbye:"Hemmeligheder er sønderjysk tortur" på http://www.information.dk/108069 (Information, 22.06.2005)

Film: "Kunsten at græde i kor". Instr. Peter Schønau Fog, 2006. + Interview med forfatteren.

Artikel "Guderne blev vrede" på http://www.information.dk/477977 (Information, 09.11.2013) om Malmros' film "Sorg og glæde".

Artikel "Forfattere krænger personlige tragedier ud i egne bøger": http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2193933/forfattere-kraenger-personlige-tragedier-ud-i-egne-boeger/

Blogindlægget "Fiktion eller virkelighed?": http://www.litteratursiden.dk/temaer/fiktion-eller-virkelighed-februar-2011

Genreforløb 1.g
Genreforløb med fokus på epik, lyrik og drama. Eleverne skal opnå kendskab til de tre overordnede genrers karakteristiske træk, og vi arbejder med eksempler på de tre genrer.

Vi ser på typiske og atypiske eksempler på genrerne herunder poetry slam, hiphop-tekster og amatørdigtning og eleverne arbejder selv med hurtigskrivning (aktivering af viden om genrer) og kreativ skrivning ("Min sommerferie" og "Skolestart på Kat'en" som lyrik, opskrift, eventyr, gyser, novelleintro osv.). Eleverne omskriver "Madeleine eller lille trist roman" til hhv. lyrik, drama og novelle med fokus på anvendelse af typiske genretræk og fremstillingsformer.

I tilknytning til arbejdet med den episke genre arbejder vi med fremstillingsformerne (beretning, beskrivelse, kommentarer og replikker) i særlig tilknytning til Gyllembourgs "Den lille Karen". Eleverne dramatiserer desuden "Et dukkehjem" (akt 1, scene 1) som 'mime-oplæsnings-spil'.

Omskrivning af kendte litterære værker til nye produkter. Eks. Eleverne lavede poetry slam af Sonnergaards "Blackout", kanon-kor med ny version af "Danmark mit fædreland", pop/rap sang med HCA's "Den grimme ælling" m.m.

Skrivelektie: Skriv om din sommerferie. Vælg en genre (eks. gyser, opskrift, historisk roman, dagbog, eventyr osv.). Du behøver ikke skrive hele teksten men blot ca. 200 ord.

Materiale:

Litteraturens veje + Litteraturens huse (ibøger)

Krydsfelt - grundbog. Berit Riis Langdal m.fl., s. 78-85.

Simon Fruelunds "Min sommerferie" (in "Planer for sommeren". Sentura, 2002)

Thomasine Gyllembourgs "Den lille Karen"

Aarestrups "Angst" (1838), Grotrians "Angst" og Ruth Andersens "Angst" in "Sproget i litteraturen" af Eva Heltberg, Gyldendal, 2007.

Den gale pose: "Sådan er reglerne".

Benny Andersen: "Morgenbøn" og "Bordbøn".

Jokeren: "Bøn fra en player, fadervor".

Marianne Larsen: "Og til sidst" (1984) in "Faglige forbindelser - antologi" af Solveig Bennike m.fl, Dansklærerforeningens Forlag, 2005.

Mette Moestrup: "DØ LØGN DØ" + youtube-oplæsning

Søren Ulrik Thomsen: "Ode til regnen" m. Det Glemte Kvarter (youtube)

Svend Åge Madsens SMS-novelle: "Gid". SMS-press, 2014 (uddrag)

Ibsen: "Et dukkehjem" (uddrag)

Charlotte Weitze: "Biller".

Peter Adolphsen: "Madeleine eller Lille trist roman" in "Faglige forbindelser - antologi" af Soveig Bennike m.fl, Dansklærerforeningens Forlag, 2005. 

PP Intro til danskfaget m. fokus på det historiske i danskfaget, danskhed m.m. inkl. citat-quiz.

PP Genrer

PP Fremstillingsformer

Supplerende materiale:

Eksempler på Poetry slam

Annonce mod kvindehandel

Reklamer: "Der er så meget mænd ikke forstår" (Oddset + Kræftens bekæmpelse)

Nik og Ras: "Fugt i fundamentet" (parodi på Nik og Jay) fra Zulu Comedy Galla, 2011.

Klip fra interview om forestillingen "Den gerrige" på Aarhus Teater 2013: http://www.youtube.com/watch?v=ZbW8aqrYLD4

Klip med tv-versioner af "Et dukkehjem":

http://www.youtube.com/watch?v=hU6p-Oj1BW0

Reklame for VisitDenmark: Young mother seeking.
Erasmus Montanus
Holbergs "Erasmus Montanus" læses med henblik på genrekaraktersitik herunder diskuteres det om der er tale om en komedie, en tragedie eller en tragi-komisk genre. Der inddrages refleksioner omkring karakterkomediens kendetegn, klassicismens regler om tidens, stedets og handlingens enhed og for fem-akts-strukturen (jf. inspiration fra Aristoteles). Fokus på sproglige træk og på argumentation.

Historisk og sproghistorisk fokus med inddragelse af samtidens verdensbillede
.
Vurdering af værkets receptionshistorie (Holberg: Erasmus Montanus (DLF-udgave 1995). Læs efterskrift af Thomas Bredsdorff s. 90-104 om receptionshistorien).

Eleverne skal kunne:
- anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster.
- lave en sproglig karakteristik
- dokumentere indblik i sprogets betydning for bevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker, herunder træk af sprogets historie
- diskutere forholdet mellem arv og miljø i et bredt historisk perspektiv
- navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i elektronisk form
- udtrykke sig præcist, nuanceret mundtligt


Klassediskussion om dannelsesbegrebet (dannelse og almendannelse) på baggrund af "Erasmus Montanus", Stx-bekendtgørelsen, Mylenbergs artikel og Ziehes "god anderledeshed" (jf. Essay om dannelsesbegrebet)

H. C. Andersen: Den grimme ælling
Henrik Pontoppidan: Ørneflugt
PowerPoint om oplysning (MH)
Niarn: Dobbelt A (musikvideo)

Kernestof:
Holberg: Erasmus Montanus (akt 1)
Litteraturens veje; 99-104
Det sproglige i dansk s. 99-107 (sproghistorie) Bog udleveret
Holberg: Erasmus Montanus Akt. 2.
Forberede minifremlæggelse af individuelle arbejdsspørgsmål på konferencen.
Holberg: Erasmus Montanus akt 3
Informationssøgning: Forklar den udvikling, der fører til, at man fastslår, at jorden er rund. Hvad er den gænse opfattelse på Holbergs tid?
Holberg: Erasmus Montanus akt 4
Informationssøgning: Find og læs Aksel Sandemoses "Janteloven" fra "En flygtning krydser sit spor" (1933).
Holberg (Erasmus-bog eller kopi) s. 90-104 (Erasmus som tragisk eller komisk person set i historisk perspektiv)
Holberg: Erasmus Montanus akt 5
Læs uddrag af stx-bekendtgørelsen og Læreplanen for dansk.


Skriftlig opgave: Essay om dannelsesbegrebet
Sociolingvistik
Eleverne skal arbejde med sociolingvistik og mundtlighed.  De skal udvide deres viden om sociolingvistik og samtaleanalyse (dialekter, sociolekter, privat og offentlig sprogbrug osv.) De skal anvende samtaleanalytiske begreber i analyse af samtale (transskription). Eleverne skal opnå kendskab til normer for skriftligt og mundtligt sprogbrug og reflektere over deres eget sprog i og uden for klasseværelset.

Materiale:
Andersen, Hanne Leth: Sprog i bevægelse
Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale - Mundtlighed i dansk (grundbog m. øvelser)
Højholt: Gitte-monologer (tekst + forfatterens oplæsning)
Lützen, Peter Heller: Det sproglige i dansk (grundbog og øvebog)

Stand-up (Comedy Fight Club)
Uddrag af transskription fra Universitetsopgave (MH)
Båndoptagelse af autentisk samtale (Universitetsopgave MH)
Paul Grices maximer (1975) (kvalitetes-, kvantitets-, relevans- og mådesmaximen) (fra Hanne Leth Andersen: Sprog i bevægelse).

Kernestof:
Hanne Leth Andersen: Sprog i bevægelse, s. 48-55
Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk, s. 25-28, 98-99
Hagen: Sprog og tale, kopi, s. 109-116 + s. 119-121
Lützen: Det sproglige i dansk, kopi, s. 17-18 + 24-25 (ikke lave opgaverne)
Hagen: Den talende krop s. 87-95
Højholt: Gittes monolog om frihed
Højholt: Gittes monolog om Socialdemokratiet
Lützen: Det sproglige i dansk, s. 56-59


Skriftligt arbejde: Kronik om "Sprog og kulturel identitet)
Mennesket i storbyen
Tematisk forløb med fokus på mennesket i storbyen i det 20. århundrede. Vi arbejder med temaer såsom fremmedgørelse, anonymitet, availabilitet (Turéll), ensomhed og menneskelig interaktion i byrummet. Der laves et nedslag i 80'erne med fokus på den historiske kontekst og subkulturer såsom punkbevægelsen og hiphop, og vi ser især på Strunge og Turélls forfatterskab og opfattelse af storbyen. Eleverne arbejder med forskellige skildringer af byen gennem diverse genrer, hvorved forløbet også fungerer som repetition af genrerne og af analysebegreberne.

Aflevering: Essay om storbyen. 

Materiale:
Fibiger, Johannes. Lützen, Gerd. (1996). Litteraturens veje "1980'erne: Storby, modernitet og stil (s. 391-396).
Klip fra "Dansk punk 3 og 4" (DR2)
Klip fra dokumentaren "Nattens engel" m. Michael Strunge.
Dan Turell: "Gennem byen en sidste gang" (youtube)
Alicia Keys og Jay Z: New York state of mind
Sinatras "New York, New York". (youtube)
Rasmus Seebach: "Natteravn"
Grandmaster Flash: "The message" (rap + musikvideo).
Katrine Marie Guldager: "En skilsmissehistorie".

Poul Henningsen: "Byens lys".
Michael Strunge: ”Natmaskinen” og "Den hæslige by".
Thomsen, Søren Ulrik (2001) "Den berusede vej" og "Vent".
Jokeren: "København, København".
Ellis: Uddrag af "American Psyco". Verdenslitteratur.
Sonnergaard: "Sex".
Kunst: Lars Aarhenius: "En dag på varehuset" + "Habitat":
http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2009/lars-aarhenius-glimt-fra-storbyen/ 

Aidt, Naja Marie. En kærlighedshistorie (1993). In Vandmærker. Gyldendal.

Bønnelycke, Emil: ”New York”. In Olsen, Per. Westh, Claus. Westh, Ida (1994) Storbyens drømmebilleder, Forlaget Munksgaard.  
Bønnelycke, Emil: "Raadhuspladsen"

Ditlevsen, Tove. (1943) Barndommens gade (uddrag). In Bennike, 
Solveig, Nyborg, Lisbeth, Hammer, Mette Trangbæk. (2005) Faglige forbindelser. Dansklærerforeningens forlag (s. 42) 

Eisner, Will. 32. Kvarteret. In Olsen, Per. Westh, Claus. Westh, Ida (1994) Storbyens drømmebilleder. Forlaget Munksgaard.  

Fibiger, Johannes. Lützen, Gerd. (1996). Litteraturens veje. Gads forlag (s. 456-470 om ”Årtusindskiftet – netværk og verden”). 

Ginsberg, Allen. Sfinx af cement. In Olsen, Per. Westh, Claus. 

Westh, Ida (1994). Storbyens drømmebilleder. Forlaget Munksgaard.  

Guldager, Katrine Marie (2004).  Nørreport. In Grøn, Rasmus. 

Johannesen, Stine ( 2006). Nye øjne at se med. Dansklærerforeningens forlag.

Henningsen, Poul (1937). Byens lys. In Olsen, Per. Westh, Claus. Westh, Ida (1994) Storbyens drømmebilleder, Forlaget Munksgaard.  

Sartre, Jean-Poul (1938). Hjertet af byen. Uddrag af ”Kvalme”. In Olsen, Per. Westh, Claus. Westh, Ida (1994)  Storbyens drømmebilleder, Forlaget Munksgaard.  

Strunge, Michael. Den hæslige by. In Olsen, Per. Westh, Claus. 
Westh, Ida (1994) Storbyens drømmebilleder, Forlaget Munksgaard.  

Thomsen, Søren Ulrik (2001) City slang. Vindrose. 

Turéll, Dan. (1976). Af en asfaltrottes bekendelser. ELLER: Ode til storbyen. In Olsen, Per. Westh, Claus. Westh, Ida (1994) Storbyens drømmebilleder, Forlaget Munksgaard.  

Film: Den fabelagtige Amélie fra Montmartre (Originaltitel: Le fabuleux destin d'Amélie Poulain)

Links:
http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2009/lars-aarhenius-glimt-fra-storbyen/
http://www.youtube.com/watch?v=D7r3KDZQJfk
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Dan_Tur%C3%A8ll - Læs om Dan Turélls liv og forfatterskab
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/soeren-ulrik-thomsen
Hævn, ære og medier
Film: Jalla! Jalla!. Instr. Josef Farres, 2000. Medieværk 2
Saga: Ravnkel Frøjsgodes Saga.
Folkevise: Ebbe Skammelsøn.
Ebbe Skammelsøn-rap: http://www.dr.dk/nordisksprog/da/tekstgalleriet/default.asp
Film: Once Upon a Time in The West (sidste 10 minutter) http://www.youtube.com/watch?v=jQ4bNTU965E
”Kulturmöten och kulturkrockar – intervju med Ingela Olsson”  (Sproget forbinder s. 104-105)
Åsne Seierstad: Boghandleren i Kabul (uddrag). Autentisk roman fra 2003. (Film i dansk)
Kjeld Christiansen: Æresdrab: Sonyas far slipper med halv straf.
Ekstra Bladet: Yasmins dagbog: Et helt nyt liv. 05.07.2009.
Mette Kristensen: Når drab er en æressdag. Søndag 14. Juni 2009.
Nasar Khader: uv-klip http://www.dr.dk/islam/index.asp?
Dokumentar: Kvinder på flugt (DR) 0 min. – 10.56 min. (uddrag)
http://www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2009/0519142425.htm
Muslims stand-up (klip): Shazia Mirza (Show reel)
http://www.youtube.com/watch?v=NKgr_zMpHbk    
Roman Jakobsens kommunikationsmodel med sprogfunktioner (1968)

Eleverne skriver en kronik om æresdrab i tilknytning til forløbet.

Faglige mål og kompetencer:

-at forstå det talte svenske sprog og den svenske kultur
- at få indblik i kulturmøder i Sverige
- at kunne udføre en metodisk analyse af forskellige litterære og ikke-litterære tekster
- træne oplæsning på svensk
-eleverne skal læse og forstå et svensk nutidigt interview
-eleverne skal forholde sig til kulturelle forskelle og opnå kendskab til det svenske samfund og kultur.
- at kunne perspektivere og vurdere ud fra en viden om psykologiske og kulturelle sammenhænge
-gøre rede for sagaens stilistiske og genremæssige karakteristika
- at opnå forståelse og tolerance i forhold til andre kulturer
- anvende Roman Jakobsens kommunikationsmodel med sprogfunktioner på forskellige typer tekster og vurdere anvendelse af appelformer

Skriv lille brev til svensk elev med titlen: Hvad er dansk kultur?
Sproget forbinder: ”Kulturmöten och kulturkrockar – intervju med Ingela Olsson” s. 104-105
Falkenstjerne 1/Dansk litteratur; 49-61, 86-91
Litteraturens veje; 40-53
Kjeld Christiansen: Æresdrab: Sonyas far slipper med halv straf (Ekstra Bladet 15.02.2009)
Kopi Åsne Seierstad: Boghandleren i Kabul (s. 122-126) Uddrag
Mette Kristensen: Når drab er en æressab (14.06.2009)
Yasmins dagbog: Et helt nyt liv (Ekstra Bladet 05.07.2009)
Nyhedsformidling (sprog og medier)
Henning Olsson og Henrik Poulsen: ”Ryd forsiden” (2005).
Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk, s. 75-92.
Roman Jakobsens kommunikationsmodel med sprogfunktioner fra Kirsten Drotner m.fl. "Medier og kultur - en grundbog i medieanalyse og medieteori" s. 176.
Nyhederne TV2 20. september kl. 19.
TV-avisen DR1 20. september kl. 18.30
Visit Denmark reklame "Young mother seeking" september 2009.
Ryd forsiden:
En nyhed spejler og påvirker verden, s. 17-37
De fem nyhedskriterier, s. 44-54
Nyhedsgenrer s. 70-87
Nyhedsartiklens farvelade og byggesten: Sproglige virkemidler s. 92-115
De elektroniske nyhedsmedier s. 140-151.

Læreroplæg om argumentation (PP)

Eleverne medbringer egne aviser hjemmefra.

Forløbet omhandler nyhedsformidling og nyhedsartiklens sproglige virkemidler og syntaktiske kendetegn. Eleverne skal forholde sig til fiktion- og faktakoder og anvende viden om nyhedskriterier. Vi ser på sproglige virkemidler og argumentation og sammenligner avisers dækning af samme emne (æresdrab). Roman Jakobsens kommunikationsmodel anvendes på forskellige tekster. Eleverne skal selv udforme en forside med billede, rubrik og manchet til Berlingske Tidende på baggrund af en case og reflektere over vinkling og pligt-etiske og konsekvens-etiske aspekter. Vi arbejder også med TV-nyhedsformidling og analyserer på TV-nyheder (DR1 og TV2) med fokus på at lokalisere den episke (reportage osv.), didaktiske (oplæsning) og dramatiske (interviews, direkte indslag) fremstilling i aktuelle TV-nyheder. Der arbejdes også med scenografi og iscenesættelse.
Periodelæsning: Det moderne gennembrud

PowerPoint (MH) om impressionisme i særlig tilknytning til værkerne på Musée d'Orsay, da eleverne skal besøge dette museum i foråret 2010. Vi ser på værker af Camille Pissaro, Claude Monet, Edgar Degas og lytter til Débussy. Eleverne præsenteres også for impressionisme i litteraturen særligt i tilknytning til J. P. Jacobsens og Herman Bangs impressionistiske stil.

Materiale og fokus:
Georg Brandes: af: "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" (1871)
J. P. Jacobsen: "Et Skud i Taagen" (med fokus på kohæsion, tempusskifte, fortælleteknik og særlige naturalistiske træk i den psykologiske skildring af Henning)
Herman Bang: "Irene Holm" (fokus på impressionistiske træk og fortælleteknik + personkarakteristik).
Herman Bang: "Branden" (fokus på stilistiske træk og refleksioner omkring genren fortællende journalistik med perspektiv til Morten Sabroe o.a.)
Amalie Skram: af "Constance Ring" (uddrag på norsk).
Værk 3: Henrik Ibsen "Et dukkehjem" (1879). Norsk litteratur.
Vita Andersen: af "Tryghedsnarkomaner" 1977 (”Vær dig selv”, ”Mishandling”, ”Jeg kan jo også blive gift”, ”Lænken om min hals”)
TV2 "Tidens kvinder" (musik)
Uddrag af tv-program "Hjælp min kone er sur".

Eleverne skal kunne genkende særlige sproglige kendetegn ved den impressionistiske stil.
Der arbejdes også med kommunikation, og eleverne skal kunne foretage argumentations- og transaktionsanalyse. Derudover arbejdes der med informative, handlingsregulerende og følelses- og holdningsudtrykkende sproghandlinger med afsæt i Jann Scheuers "Sproghandlinger" (Dansklærerforeningens forlag, 2009) i særlig tilknytning til "Et dukkehjem" (PP om sproghandlinger med eksempler fra "Et dukkehjem" af MH).

Vi arbejder med selvstændige individuelle elevoplæg, individuelt leksikonopslag, individuelle skriveøvelser og individuelt arbejde med førlæsningslektie (arbejdsspørgsmål til teksten). Derudover arbejdes der med klasseundervisning og traditionnelt gruppearbejde. I slutningen af værklæsningen arbejdes der med kreative arbejdsformer (Spørgsmål til Nora - den varme stol + Klassediskussion (for/imod Noras afsked)).

Sprogligt fokus på kobling, kohæsionskæder, tempusskifte og (impressionistisk) stil i særlig tilknytning til Herman Bang.

Kernestof:
Georg Brandes: af "Indledning til Hovedstrøninger i det 19de Aarhundredes Litteratur"
Litteraturens veje; 194-201, 221-225
J. P. Jacobsen: "Et Skud i Taagen"
Litteraturens veje; 196-197, 208-210, 218-221, 375-379, 485
Herman Bang: "Branden"
Herman Bang: Branden
Herman Bang: Irene Holm
Lav førlæsningslektie
Pontoppidan: "Nådsensbrød"
Fortsat "Nådsensbrød" af Pontoppidan
Færdiggøre/lave arbejdsspørgsmål fra gruppearbejdet mandag
Amalie Skram: uddrag af "Constance Ring"
Ibsen: Et dukkehjem - første akt (værk)
Litteraturens veje; 485
Ibsen: Et dukkehjem - akt 2
Ibsen: Et dukkehjem - akt 2 fortsat
Ibsen: "Et dukkehjem" akt 3
Vita Andersen: Udvalgte digte fra "Tryghedsnarkomaner"


Tematisk forløb: Kærlighed
Forløb hvor kærligheden som tema behandles i en bred litteraturhistorisk ramme. Der sættes fokus på kærlighedens mange ansigter herunder jalousi, næstekærlighed, erotisk, platonisk, dæmonisk kærlighed osv. Vi indkredser emnet med forskellige teoretiske tekster og med refleksioner omkring den historiske kontekst. Eleverne skal reflektere over filosofiske, psykologiske, romantiske og videnskabelige forklaringer på forelskelsen med perspektivering til elevernes AT-forløb om beruselse (forelskelse som en slags sindssyge). Forløbet tager udgangspunkt i elevernes selvstændige informationssøgning om emnet, og vi inddrager elevernes naturvidenskabelige viden som forklaring på 'forelskelse' og kærlighed (jf. AT4 om beruselse - biologi).

Målet er, at eleverne skal komme til en forståelse af menneskers behov for at bearbejde kærlighed kunstnerisk og blive bevidst om den alsidighed, der præger de mange forskelligartede skildringer af kærlighed.

Reference til tidligere læste værker: Biblens skabelsesberetning, Platon: Symposion + Helle Helle "En stol for lidt" + Saalbach "Kødet" + Ibsens "Et dukkehjem" + teater "Et dukkehjem og Noras sønner" (opført på Aarhus Teater).

Skriftlig aflevering (litterær artikel): Ditlevsen: "Sært er vort sind" (1939) + "Slangen i Paradiset" (1939) + "Jeg elsker dig" (1939) + "De evige tre" (1942).

Litterær artikel: "2. tv - Kærlighed og kommunikation".

Materiale:
Folkevise: "Jomfruen i fugleham" + "Harpens kraft"
Folkeeventyr: "Kong Lindorm"
Willy Sørensen: Af Folkeviser og forlovelser (Falkenstjerne 1 s. 262-263).

Johannes Ewald: af: "Levnet og Meeninger": "Arendse" (1774-78) (Falkentstjerne 1 s. 228-229). Perspektivering til James Blunt "You're beautiful" og til MadTVs parodi på Blunts sang og musikvideo. Fokus på narcissisme og dyrkelsen af den smertefulde kærlighed.

Staffeldt: "Liljen og dugdraaben". Falkenstjerne 1/Dansk litteratur; 351-364

Kierkegaard: af "Kjerlighedens gjerninger" (II.A. Du "skal" elske + Bøn). Fokus på begreberne 'selvkærlighed', 'forkærlighed' og 'næstekærlighed'.

Kierkegaard: af "Forførerens dagbog" (uddrag fra Keld B. Jessen o.a.: "Romantik og realisme")
Stendhal: "De l’amour" (uddrag) "Om kærlighed". (1822). Fokus på Stendhals teorier om forelskelsens faser og sammenligning med faserne i "Forførerens dagbog". Perspektivering til Don Juan, Femme fatale, Ulven Peter fra "Paradise Hotel".

Emil Aarestrup: "Tidlig skilsmisse" (1836)

Blicher: "Hosekræmmeren". Selvstændigt analysearbejde i grupper, hvor eleverne selv finder relevante fokuspunkter (eksamenstræning).

Vampyren i filmhistorien:
Stumfilm: F. W. Murnau: "Nosferatu" (tid: 21.48 min.+ 29.30 mnin. + slutningen 1.19.21 min.) (1922). http://www.youtube.com/watch?v=rcyzubFvBsA
Filmklip: Francis Ford Coppola: Dracula. http://www.youtube.com/watch?v=Xw2-ZMhxTUs
Filmklip: Neel Jordan: Interview With The Vampyre. (1994). http://www.youtube.com/watch?v=zEY6taM15iE
Filmklip: Catherine Hardwicke: Twilight (2008). http://www.youtube.com/watch?v=S2T7d8j6I5I
Klip fra tv-serie: The Vamipire Dairies. http://www.youtube.com/watch?v=NMHlEk_j1pc

Grundtvig: Det er så yndigt at følges ad (1855)
Birthe Wilke & Gustav Winckler: "Skibet skal sejle i nat" (1959) Eurovision. (video + lyrik)

Tjek i øvrigt:
http://www.kærlighedshistorier.dk/Forord.htm
+ Katalog fra Aros' udstilling "I love you" fra 2010
Kronologiforløb 1
Litteraturhistorisk forløb: Fra den norrøne digtning til oplysningstiden. Forløb med fokus på anayse og fortolkning af diverse genrer med perspektivering til den litteraturhistoriske kontekst. Vi træner elevernes evne til at anvende korrekt tekstanalytisk begrebsapparat og de skal opnå viden om den danske litteraturs historie med fokus på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.

Holbergs "Erasmus Montanus" (værk 3) læses med henblik på forholdet mellem arv og miljø, genrekaraktersitik herunder diskuterer eleverne, om der er tale om en komedie, en tragedie eller en tragi-komisk genre. (Holberg: Erasmus Montanus (DLF-udgave 1995. Efterskrift af Thomas Bredsdorff s. 90-104 om receptionshistorien). Der inddrages refleksioner omkring karakterkomediens kendetegn inkl. klassicismens regler om tidens, stedets og handlingens enhed og fem-akts-strukturen (jf. inspiration fra Aristoteles). Herudover inddrages overvejelser omkring sproglige træk og argumentation.

Med udgangspunkt i Hf-bekendtgørelsen, kendskab til Oplysningstiden, Holbergs "En god lærer" og "Erasmus Montanus", Troels Mylenbergs og Ziehes opfattelser af dannelse diskuterer eleverne begrebet dannelse. Eleverne skal inddrage egne opfattelser af uddannelsesforløb og af uddannelsens sammensætning.

Der arbejdes løbende med skriftlighed, og eleverne påbegynder skrivning af afleveringer i udvalgte timer (gruppearbejde, dialog med læreren). De skriftlige afleveringer knyttes direkte til forløbets tekster og fokus.

Materiale:
Njals saga: "Gunnars drab".
Riddervise: "Ebbe Skammelsøn".
Tryllevise: "Germand Gladenssvend".
Tryllevise: "Elverskud".
Kinge (salme): "Keed af verden, Kier ad himmelsen".
Ludvig Holberg: "Erasmus Montanus".
Ludvig Holberg: Epistel "En god lærer".
H. C. Andersen: "Den grimme ælling"
Henrik Pontoppidan: "Ørneflugt"
PowerPoint om oplysning (MH)
PowerPoint om den norrøne digtning (MH)
PowerPoint om middelalderen (MH)
PowerPoint om barokken (MH)
Niarn: "Dobbelt A" (musikvideo)
Kronologiforløb 2
Kronologiforløb - litteraturhistorisk læsning: Romantikken, Det moderne gennembrud og Det folkelige gennembrud.
Sprogligt fokus på fremstillingsformer, naturalistisk og impressionistisk skrivestil.

I forløbet sætter vi fokus på den argumenterende artikel. Derudover skal eleverne skrive en lille novelle med arbejdstitlen "Børnene fra Brønderslev", hvor de arbejder med at 'oversætte' avisartikler (faktastof) til fiktion med henblik på at ramme den naturalistiske skrivestil med fokus på fortælleteknik og detaljerede miljø- og personskildringer. Vi diskuterer forholdet mellem fiktion og fakta med afsæt i den kreative skrivning og som optakt til arbejdet med reportagen.

Materiale:
PowerPoint (MH): Tekstlingvistik.
PowerPoint (MH): Romantikken (kunst, tendenser, historie og litteratur)
H. C. Andersen: ”Klokken” 1845.
H. C. Andersen: ”Danmark mit fædreland”
Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1803).
Guldaldermalerier
PowerPoint (MH): Det moderne gennembrud (kunst, tendenser, historie, naturvidenskab, periodens forfattere og litteratur)
Georg Brandes: af "Indledning til...." (Krydsfelt)
Pontoppidan: ”Havfruens sang”
Amalie Skram: "Karens jul".
Herman Bang: ”Irene Holm”.
Herman Bang: Impressionisme - en lille replik (i Krydsfelt)
Herman Bang: "Branden" (reportagen)
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” (Krydsfelt).
Film: ”Pelle Erobreren” (uddrag).
Johannes V. Jensen: ”På Memphis Station” (Krydsfelt)

Perspektiveringstekster:
TV2: Kom lad os brokke os (sang)
Nørgaard: Hesteofringen (AROS)
John Lennon og Yuko One: Give Peace a Chance
Moderne dystopiske film.
Kronologiforløb 3: Modernisme og realisme
(1915-1970). Mellem modernisme og realisme. Litteraturhistorisk forløb med fokus på begrebsafklaring af realisme versus modernisme. Eleverne stifter bekendskab med ekspressionisme (sprogligt fokus på stilistiske træk), futurisme, ateistisk og kristen eksistentialisme, kanonforfattere fra det 20. århundrede med særlig fokus på Tom Kristensens forfatterskab (Eksamenshæfte HF (august 2008)).

Materiale:
PowerPoints (MH): Realisme og modernisme 1-3.
Krydsfelt - Avantgarde og ideolgoisk realisme s. 45-48
http://www.da-net.dk/Ekspressionismenoter.htm
Per Lägerkvist: Ångest" (svensk litteratur).
Emil Bønnelycke: "Århundredet".
Kunst: Jais Nielsen "Afgang", 1918
R. Broby-Johansen: "Bordelpige dræber ufødt".
Tom Kristensen: "Det blomstrende slagsmaal".
Krydsfelt - Hereticadigtning og eksistentialisme, s. 49-50.
Martin A. Hansen: ”Agerhønen”.
Karen Blixen:"Det ubeskrevne blad".
Krydsfelt - Konfrontation og virkelighed s. 51-52
Rifbjerg: "Konfrontation".
Seeberg: "Patienten".
Vita Andersen: "Hun ser godt ud".
Kronologiforløb 3
Padlet om Det folkelige gennembrud (gruppearbejde med forskellige fokuspunkter)
Forløb om hiphop
Forløb om dansk hiphop på tværs af fagets tre stofområder. Med udgangspunkt i bogen "Det' sprog til et beat" af Jan Aasbjerg Petersen arbejder vi med dansk hiphop.

Kursisterne arbejder med sociolingvistik, låneord, semantiske skemaer, idiomer, rimstrukturer, personkarakteristik, intern/ekstern intertekstuatlitet og argumentation i sagprosa. De skal kunne gøre rede for og anvende begreberne autenticitet og modkultur. Derudover arbejdes der med litteraturanalysens begreber (lyrikanalyse).

Kobling til tidligere forløb om nyhedsformidling:
http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=B27E268D35CDA4D1C1257483002ECC03

Der arbejdes med tydelig progression i arbejdsformer fra det lærerstyret klasseundervisning til projektarbejde og klassediskussion. Kursisterne træner anvendelse af PowerPoint og mundtlig fremstilling i grupper.

Materiale:
Klip fra TV2 zulu: Fight Night
Film: "8 mile". Instr. Curtis Hanson, 2002. Film om Eminems hårde kamp om at få en karriere som rapper.
"Det' sprog til et beat" af Jan Aasbjerg Petersen (Dansklærerforeningens forlag 2010)
Sebastian: "Ostesangen" (ekstern intertekstuatlitet => Malk de Koijns "Ost").
Materiale fra elevernes projektarbejde: Clemens "Psykopat på fri fod" (hardcore hiphop), Suspekt "Prima nocta" (hardcore hiphop), Suspekt "Klam fyr" (personkarakteristik).
Forløb om novellegenren
Værklæsning: Novellesamlingen "Bavian" (2006) af Naja Marie Aidt.
Introduktion til tekstanalyse i 1.g med fokus på genrekarakteristiske træk og på at få opbygget et solidt begrebsapparat.
Skriftligt arbejde: Litterær artikel om "Store træers grønne mørke".

Arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppeoplæg, par- og gruppearbejde, matrixgrupper.

Materiale og fokus i arbejdet med den enkelte novelle:

Naja Marie Aidts "Slik" + stil 5 spørgsmål til teksten (opklarende spørgsmål eller undren).

Naja Marie Aidts "Kvinden i baren" - fokus på fortælleren. Læseformål: Bestem fortællertypen og led efter typiske genretræk.

Naja Marie Aidts "Sår"  + Lav personkarakteristikker af hovedpersonen og af Ellen.

Naja Marie Aidts "Torben og Maria". Lektie: Overvej hvilken type fortæller vi har med at gøre, og hvilken effekt har det på vores opfattelse af det fortalte? + Inden læsningen: Lav 5 minutters hurtigskrivning om dine forventninger til novellen ud fra titlen "Torben og Maria". Hvad handler teksten om?

Naja Marie Aidts "Hun græder ikke" + Læseformål: Hvilke fremstillingsformer anvendes i novellen? Fremstillingsformer: Replikker, kommentarer, beretning og beskrivelse. 

Naja Marie Aidts "Solbær" + Inddel novellen i dele, der viser kompositionen

Naja Marie Aidts "Konference" + find eksempler på anvendelse af billedsprog.

Naja Marie Aidts "Tur i bil" + Læseformål: Find et godt citat i novellen, som du mener er helt centralt + bemærk personernes måde at kommunikere på.

Naja Marie Aidts "Bulbjerg". Læseformål: Formulér et spørgsmål, som du mangler svar på i novellen.

Matrixgrupper om resten af novellerne i "Bavian": "Søndag", "Stjernehimmel", "Afbrydelse", "Bryllupsrejse", "Myggestik".

Læs anmeldelserne af "Bavian": http://www.b.dk/boeger/bavianen-indeni + http://www.information.dk/123490

+

Skriv din egen anmeldelse af "Bavian" med afsæt i vores arbejde med teksterne på klassen. Du skal inddrage overvejelser omkring novellesamlingens titel og de mange referencer til dyr. Brug begreber fra undervisningen (fortællertype, genretræk, temaer osv.) til at give din anmeldelse fagligt grundlag. Omfang max. 1/2 side.