Undervisningsbeskrivelser
Le rêve d'Europe

Som en del af elevernes SRO i fagene historie og fransk, arbejder vi med migration. Eleverne får viden om migrationen til Frankrig og Frankrigs håndtering af flygtningestrømmen særligt i 2015 og frem. Vi arbejder tematisk med identitet, venskab, medmenneskelighed, racisme og integration. Forløbets materiale består af autentiske tekster, der ikke er lavet til undervisning (både litterære og ikke-litterære tekster). Der er en stor genremæssig spredning: Taler, kampagner, satiretegninger, valgplakater, sangtekster, avisartikler og romanuddrag.

Eleverne stifter bekendskab med Le Front Nationals (nu Rassamblement National) rolle i Frankrig (klip fra politisk tale, info om partiet, valgplakater m.m.), og på deres store fremgang.

Skriftligt arbejde: Delprøve 1 og 2 om 'Les réfugiés'.

Materiale (lektier):

Abouda, Djouhra. Gruppen Djurdjura: Identité . http://timkardhit.hautetfort.com/apps/search?s=Identit%C3%A9(download 14.01.2016)

Black M: "Je suis chez moi" (2016) (sangtekst)

Gaudé, Laurent: "Regardez-les" (digt) . http://le1hebdo.fr/numero/73/regardez-les-1178.html (download 14.01.2016)

Gaudé, Laurent. "Eldorado", Actes Sud, 2006 (romanuddrag p. 173-184, p. 201-207, p. 211-215).

Grand Corps Malade : "Je viens de là" (2009) : http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs

Taxil, Bérangère m.fl.: "Qui sont les migrants et les réfugiés". Fleurus.

Artikel: "Accueillir un migrant chez soi ?". https://www.1jour1actu.com/france/accueil-migrant-10662/

Artikel: "A Calais un enfant soudanais sans famille sort de la jungle" : http://www.liberation.fr/societe/2015/09/09/a-calais-un-enfant-soudanais-sans-famille-sort-de-la-jungle_1379123(download 14.01.2016)

Artikel "La France plus frileuse que ses voisins". http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/10/27/la-france-plus-frileuse-que-ses-voisins-vis-a-vis-de-l-accueil-des-migrants_4797810_1654200.html (download 22.01.2016)

Aktualitet: "Un élan de solidarité pour les migrants" fra 1jour1actu. Link: http://1jour1actu.com/monde/un-elan-de-solidarite-pour-les-migrants-84496/

Forside fra Charlie Hebdo inkl. diskussion af kritikken af bladet i forbindelse med tegninger af Aylan (debat september 2015)

Emmanuel Macrons valgvideo fra 2017. https://www.youtube.com/watch?v=psfbQL_L0GA

Marine le Pens valgvideo fra 2017. https://www.youtube.com/watch?v=FYWnuQc5mYA

Film:"Welcome". Instr. Philippe Lioret, 2009.

Studieretningsdag: La durabilité

I samarbejde med virksomheden VisitAarhus har eleverne arbejdet på tværs af tre årgange i studieretningen fr-en-samf om at tænke innovativt og lave produkter, der formidler viden om Aarhus som en bæredygtig konferenceby. Eleverne lavede produkter på fransk til en specifik modtagergruppe, og her blev der arbejdet med brochurer, plakater, cykelruter/apps m.m. Eleverne fremlagde produkterne for hinanden på fransk.

Interkulturel kommunikativ kompetence: Der var fokus på, at eleverne skulle reflektere og få indsigt i deres egen danske kulturelle baggrund og i den franske kultur, således at produkterne kunne målrettes bedst muligt. Det kommunikative element lå både i den skriftlige og den mundtlige formidling af viden om Aarhus som bæredygtig by.

Mødet med erhvervslivet: Eleverne skulle med afsæt i et oplæg af senior projektleder Kirsten Rudbeck fra VisitAarhus, der blandt andet handlede om karriereveje, selv reflektere over egne fremtidige mål og karriereønsker (jf. krav om karrierelæring).


Le suspense

Forløb om uhygge og suspense i litteraturen og på film. Vi tager afsæt i tv-serien "Les revenants" og arbejder med suspense-skabende elementer, plotteori og legen med læseren. Vi træner analyse og fortolkning i et forsøg på at nå til en forståelse af det budskab, der kan gemme sig bag alt det grimme og skræmmende. Eleverne laver billedbeskrivelse med afsæt i diverse stillbilleder.

Optakt: Eleverne laver et fælles mindmap over elementer, der gør et værk spændende og uhyggeligt (suspense-skabende elementer). Vi bruger dem i analysen af første afsnit af "Les revenants".

Grammatisk fokus: Aspekt, bundne personlige pronominer som objekt og dativobjekt, le futur.

Skriftligt arbejde: Eleverne skriver et essay om 'le suspense' med inddragelse af materiale fra forløbet og med billedbeskrivelse af 1-2 selvvalgte billeder, der skildrer uhygge og suspense.

Materiale:

Kernestof: TV-serie: "Les revenants" (Canal+, 2014). Episode 1-2.

PP Le suspense - læserens begær. Intro (MG)

PP Le suspense (billedbeskrivelse og fortælling) (MG)

Jehanne Jean-Charles: "Une méchante petite fille".

Charles Baudelaire: "Le revenant" (digt) https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1857/Le_Revenant

Film: "Dans la maison". Instr. François Ozon, 2012.

L'art français

Forløb om fransk kunst, kunstnere og kunsthistorie. Med afsæt i et arbejde med storbyen og arkitektur (l'art nouveau og l'art deco) indleder vi et forløb om kunst, hvilket passer til elevernes studieretning. Vi arbejder med "Le Petit Prince" (chapitre 1) og tager afsæt i sætningen "Le monde est vide sans imagination" fra Mylene Farmers sang. Vi arbejder også med Gauguin og hans tilknytning til Danmark og med kunstnere såsom Monet, Renoir, Matisse, Toulouse-Lautrec, Gauguin og Chagall. Vi afslutter med projektarbejde med selvvalgt kunstner, hvor der er fokus på kunstretninger såsom impressionismen (produktkrav: PP og mundtlig fremlæggelse).

Grammatisk set repeteres possessive pronominer, bundne personlige pronominer, adjektiver, (Voilà-øvebog), og vi træner udtale og laver dictogloss. Eleverne laver en oversættelse (Renoir) med repetition af centrale grammatiske udfordringer. Med afsæt i et selvvalgt Chagall-maleri, skal eleverne digte en historie (skriftligt). 

Vi besøger Monet-udstillingen "Monet - Lost in Translation" på Aros (kunsthistorisk, kulturelt og sprogligt fokus), hvor eleverne arbejder skriftligt på billedbeskrivelse, som dernæst fremlægges à la guide foran det udvalgte maleri.

Eleverne beskriver/opsummerer impressionismen i en padlet (collage).

Billedbeskrivelse: Eleverne træner deres spontane sprog og gloser i forbindelse med diverse øvelser med billedbeskrivelse af kendte malerier.

Skriftligt arbejde: Matisse-aflevering (tekstforståelse, billedbeskrivelse, bøjning af verber i nutid).

Produktkrav: Lyd-aflevering med præsentation af stilretningen, præsentation af kunstneren, billedbeskrivelse/analyse af 1-2 udvalgte malerier).

Materiale:

PP Qui est l'artiste ? (gæt en kunstner og argumenter for dit valg)

Film: "Renoir". Instr. Gilles Bourdos, 2012.

PP Impressionisme (om stilretningen + udvalgte værker af impressionistiske kunstnere).

Handout om impressionismen.

Grammatiske ark om forskellige kunstmalere til arbejdet på klassen og til afleveringen (tekstforståelse, bøjning af verber, billedbeskrivelse m.m.)

Inge-Lise Zinck: "Gauguin". Korrespondance ml. Mette og Gauguin.

Diverse kunstværker af de udvalgte kunstnere.

"L'album de l'exposition" fra "Chagall. Une vie entre guerre et paix" (2013). Introtekst om kunstneren.

http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2015/06/12/l-art-des-scandales-a-la-francaise_4653021_4497271.html

Padlet om L'impressionisme (1.g fortsætterfransk)
La France et les Français (introforløb 1.g FRF)

Fo rløb om Frankrig og om franskmændene. Vi tager afsæt i en diskussion om stereotyper og  klichéer  ved at se på Rune T. Kiddes tegneserie "EU og de andre tyskere" samt Bjørn Bredals "Franske fristelser"fra "Undskyld mit franske". Vi ser på typiske træk ved franskmændene og får kendskab til Republikkens symboler (le drapeau, le coq, Marianne, la devise og le 14 juillet). Eleverne arbejder med egne fordomme og forholder sig til ligheder og forskelle på de franske og de danske forhold. 

Vi laver nogle forskellige nedslag i generelle emner såsom la mode, la culture og la France touristique men også aktuelle emner såsom la loi Toubira fra 17. maj 2013, nationalisme, terrorisme i tilknytning til Charlie Hebdo, de sociale mediers påvirkning af unge samt de aktuelle konflikter og reaktioner på de mange bådflygtninge, der kommer til Europa (september 2015). Eleverne arbejder primært med avisartikler, satiretegninger, plakater, malerier og sangtekster.

Eleverne arbejder med selvvalgte kendte franskmænd og holder gruppeoplæg på klassen (politikere, modeskabere, kunstnere, sangere, videnskabsfolk osv.).

Skriftlig aflevering: "La France et les Francais" - mundtlig aflevering med krav om beskrivelse af en stereotyp franskmand, typiske træk ved den franske kultur samt en sammenligning af den danske og franske kultur).

Materiale:

Klip fra youtube: "La bise" + "La bise en France" + Cliché: La France vue par l'étranger.

C'est quoi être français ? Flot tegnet forklaring:

http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/22/cest-quoi-etre-francais-la-reponse-des-philosophes_a_22047964/

 Om le coq som nationalsymbol https://www.facebook.com/artekarambolage/videos/2371415986207297/UzpfSTc0NTI3OTcyMjoyMTExODEzNjg1NTA1ODkx/

   

PP Les rôles des deux sexes. Billeder fra demonstrationer for og imod 'le mariage pour tous'.

PP Charlie Hebdo. Incl. de aktuelle tegninger af den lille druknede flygtningedreng, Aylan.

Bjørn Bredal: "Franske fristelser" (p.47) fra "Undskyld mit franske".

Entrées: "Les stéréotypies" inkl. Rune T. Kidde-tegneserien "EU og de andre tyskere".

+ Hold øje med franske ord, sætninger eller referencer til Frankrig (samfund, historie, kultur m.m.) i dine omgivelser. Medbring et eksempel i form af et billede taget med mobiltelefon eller et link, hvis du har fundet noget på internettet.

Artikel "Vincent et Bruno se sont mariés" fra 1jour1actu.

Sangtekst: "La Marseillaise".

Oehlenschläger: "Der er et yndigt land".

PP Liaison, nasalvokaler og stemte lyde

Eleverne skulle arbejde med fonetisk analyse af "La Marseillaise".

Sammenligning af "La Marseillaise" og "Der er et yndigt land" med fokus på skriftlig sprogfærdighed og kulturelle forskelle.

Klip fra Marine le Pen: Discours 1er mai (fokus på nationalisme og referrencer til républikkens symboler og slagord)

Le Front National-plakater (fokus på Jeanne d'Arc som nationalsymbol anvendt af dette politiske parti)

Grand Corps Malade: "Charlie" + lyt på https://www.youtube.com/watch?v=U2a79-0QuGo

Politiken: "Reportage fra fransk tegneseriefestival: Vi overgiver os aldrig":http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2530375/reportage-fra-fransk-tegneseriefestival-vi-overgiver-os-aldrig/

Aktualitet: Aktualitet: "Un élan de solidarité pour les migrants" fra 1jour1actu. Link: http://1jour1actu.com/monde/un-elan-de-solidarite-pour-les-migrants-84496/

Aktualitet: http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-photo-du-petit-aylan-kurdi/au-maroc-ils-s-allongent-sur-la-plage-pour-rendre-hommage-au-petit-aylan_1074991.html#xtor=CS1-6

Film: "Coco avant Chanel".

Stromae: "Carmen" + se musikvideoen https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU  

De nye fortsætterelever udtrykker sig om forskellen på den danske og den franske nationalsang (hymne)
Les marginaux

Forløb om marginaliserede grupper i det franske samfund med særlig fokus på kontraster og mødet mellem forskellige marginaliserede personer. Vi arbejder med social arv, samfundsklasser, mønsterbrydere og ser på temaer såsom identitet, skam, venskab, homoseksualitet, hjemløse og det at være anderledes.

Vi arbejder med omlagt skriftlighed (aspekt), og eleverne træner både den nye digitale eksamensform (delprøve 1) på klassen (øvehæfte) og delprøve 2 (aflevering). Vi arbejder også med de bundne personlige pronominer som direkte objekt og dativobjekt.

Skriftligt arbejde: Grammatisk aflevering om "Aspekt" + Anmeldelse af "Intouchables".

Materiale:

Manuskript til "Intouchables" (scene 1-8, 12-13, 15-17, 21-22, 24)

Film: "Intouchables" + (manus og øvehæfte). Forlaget Passion.

Edouard Louis: "En finir avec Eddy Bellegueule" (2014) (romanuddrag)

Interview med Edouard Louis: https://www.youtube.com/watch?v=RsJznxDpCLA 

"Les vrais intouchables" (avisartikel)

Chanson de Noël: "Le petit renne au nez rouge".

Delphine de Vigan: "No et moi".

Kortfilm: "Skin" (2013). Instr. Cédric Prévost. http://filmcentralen.dk/alle/film/skin-0

La violence, le crime et les marginaux (2015)

Forløb om kriminalitet, vold, stofmisbrug, terror og marginaliserede grupper i det franske samfund. Vi arbejder med romanuddrag, avisartikler, aktuelle billeder fra demonstrationer, satiretegninger, sangtekster og film. Temaerne er aggression, skyld, frygt, integrationsproblemer, social segregation og ansvar. Eleverne laver diverse skriveøvelser såsom at skrive en alternativ slutning til "Nikita".

Vi arbejder med stationsundervisning, billedbeskrivelser ("Nikita"), spontan samtaletræning og repetition af grammatiske emner. Eleverne arbejder i matrixgrupper om forskellige grammatiske emner, som så formidles med opgaver til kammeraterne.

Materiale:

Film: "Nikita". Instr. Luc Besson (1990).

Luc Plamondon/Michel Berger: "Quand on arrive en ville" (1978). Chanson de la comédie musicale "Starmania".

Gainsbourg: "Aux enfants de la chance" (1987).

Film: "Intouchables". Instr. Olivier Nakache og Éric Toledano (2011). Set i Paradisbio.

Delphine de Vigan: "No et moi" (2007). Uddrag fra Mette Bering og Mimi Sørensens "Les SDF" (Systime, 2013). Afsnit: "En dehors", "Les rendez-vous avec No".

Kortfilm: "Skin" (2013). Instr. Cédric Prévost. http://filmcentralen.dk/alle/film/skin-0

Jean-Jacques Goldman: "La chanson des restos" (1986) og info om Les restos du Coeur m. videoklip, billeder m.m.

Diverse billeder fra demonstrationer og satiretegninger fra Charlie Hebdo samt støttetegninger.

Præsidentens tale til nationen efter angrebet på Charlie Hebdo. http://www.elysee.fr/chronologie/#e8251,2015-01-07,allocution-du-president-de-la-republique-a-la-suite-de-l-attentat-au-siege-de-charlie-hebdo

Grand Corps Malade: "Je suis Charlie" (2015).

J.B.Bullet: "#JesuisCharlie".  https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g&app=desktop

Avisartikel af Michel Fize: "Attaque de Charlie Hebo: et maintenant les explications". Huffington Post, 09.01.2015

Dansk debatindlæg af Aydin Soei "Frygtens kædereaktion" (Information, 28.02.2015) http://www.information.dk/525840


Forløb om Charlie Hebdo, nyhedsformidling og ytringsfrihed

   

Forløb om det franske samfund med fokus på religionsfrihed, devisen ”liberté, égalité, fraternité”, ”La Marseillaise”, nyhedsformidling og satiretraditionen med fokus på terrorangrebet på Charlie Hebdo den 7. januar 2015. Begreber såsom 'la liberté d'exression' anvendes og de franske værdier sammenlignes med de danske. Vi arbejder med billedbeskrivelse af kendte forsider fra Charlie Hebdo, og bruger dette som afsæt til at diskutere samfundsforhold, magt og meninger. Vi bruger også tid på at forstå de forskellige reaktioner på angrebet på Charlie Hebdo og ser på uligheder i det franske samfund. Materialet består af avisartikler, interviews, taler, sangtekster og selvfølgelig tegninger. 


Materiale:

Præsidentens tale til nationen https://www.youtube.com/watch?v=JY85lJaisbQ  + udtalelser i medierne.

Nationalforsamlingen synger "La Marseillaise" efter 1 minuts stilhed: https://www.facebook.com/video.php?v=415885168569439    

Interview med den franske ambassadør i Kbh på TV2: http://common.tv2.dk/mpx/player.php/guid-a086lO4uZuwS_sRywJeZ01SiKK3l82sX.html  

http://www.franceculture.fr/2015-01-07-nous-sommes-charlie-les-reactions-emblematiques   

Réaction de l'imam de Drancy: http://www.huffingtonpost.fr/2015/01/07/charlie-hebdo-imam-drancy-video-reaction_n_6429702.html    

https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1519593671640998&eid=ASsdr2jC61U1wwoGpsn1IJUUTG9d20OQuBkOjXanB8Gxv9b7Og-lhN_p6QGaLHyNzLg&inline=1&ext=1420807610&hash=ASsDEo5oCLq3DzYq

http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2015/01/13/des-attentats-a-la-marche-republicaine-les-cinq-jours-de-charlie_4554716_3224.html    

Artikel fra 1jour1actu:

http://1jour1actu.com/france/charlie-hebdo-attentat-83170/

http://nummer9.dk/nyheder/danske-charlie-hebdo-stoette-tegninger-ii/

http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/heartbreaking-cartoons-from-artists-in-response-to-the-ch#.xdAZrDy2Nn

https://www.facebook.com/politiken/posts/10153458593643294?pnref=story

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/01/07/charlie-hebdo-attack-je-suis-charlie_n_6428824.html?1420640166

http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2015/01/07/charliehebdo/

Charlie Héros (lyon-version af bladet): http://www.franceinter.fr/depeche-charlieheros-ledition-pirate-lyonnaise-realisee-en-48h    

Grand Corps Malade: "Je suis Charlie" på https://www.youtube.com/watch?v=U2a79-0QuGo

https://m.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g      

  
 
Forløb: Les rôles des deux sexes

Forløb om kønsroller og identitet, hvor vi ser på den aktuelle debat i Frankrig omkring 'le mariage gay' og den nye lov om homoseksuelles ret til ægteskab og adoption (forår 2013). Temaer såsom la normalité, la sexualité, les préjugés, l'homosexualité, l'amour.

Deltagelse i foredrag i Alliance Française den 23. sept. 2013. Karen Høeg holdt foredraget "Jeg gik catwalk hos Coco Chanel" med fokus på kulturikonet, moden, maskulin/feminin mode (jf. moden under 2. Verdenskrig), androgyne kropsidealer, anoreksi og ulykkelig kærlighed.

Skriftlighed: Eleverne skriver deres mening ind i en online-debat på 1jour1actu (uredigeret) + eleverne skriver videre på "Scoops au lycée" med fokus på farens forhold til en anden mand.

Skriftligt arbejde: "Essai sur les rôles des deux sexes" med afsæt i forløbets tekst- og billedmateriale.

Grammatisk og sprogligt fokus: Repetition af aspekt, le futur, adjektivernes bøjning i køn! + at argumentere for en holdning.

Materiale:

Aktualitet: Billeder fra Copenhagen Gay Pride

Artikel fra Le Monde: "Six choses à savoir sur Conchita Wurst - la drag-queen qui a remporté l'Eurovision" (11.05.2014):
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/05/11/six-choses-a-savoir-sur-conchita-wurst-la-drag-queen-qui-a-remporte-l-eurovision_4414784_3246.html

Dansk artikel: "Melodigrandprix får intolerancen frem hos Kristendemokraterne og Sørine Godtfredsen" (Politiken, 13.05.2014) 
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2288401/melodigrandprix-faar-intolerancen-frem-hos-kristendemokraterne-og-soerine-godtfredsen/


Klip fra udstilling på Musée d'Orsay: Masculin/Masculin - l'homme nu dans l'art de 1800 à nos jours: http://www.toutparisenvideo.com/musee-orsay-nu-masculin

Fotoserie fra drengelejr for transseksuelle drenge:

http://politiken.dk/fotografier/foto2013/ECE2085137/paa-drengelejr---i-hoeje-haele/

PP Intro "Les rôles des deux sexes" (billeder fra demonstrationer for og imod 'le mariage gay' + kunsthistoriske billeder)

PP Exit "Les rôles des deux sexes dans la publicité" + supplerende materiale Degas "Déjeuner sur l'herbe" + nyfortolkninger af Degas' billede i kunst og reklamer. Derudover "Marianne" på Delacroix "La liberté guidant le peuple" + mønter, frimærker m.m.

Film: "Les roseaux sauvages" (1994). Instr. André Techiné.


Film: "La vie d'Adèle" (2013). NB: I uddrag uden de meget maleriske sexscener.

Artiklen om 'le mariage gay':
http://1jour1actu.com/monde/mariage-gay/

Artikel i Politiken om den franske lov om homoseksuelle ægteskaber:

http://politiken.dk/udland/ECE1952538/det-franske-parlament-vedtager-omstridt-lov-om-homo-aegteskaber/

Klip med scener fra en demonstration på Champs-Elysées i Paris mod le mariage gay (jf. manif pour tous): http://www.youtube.com/watch?v=wzztUId1HzE

Debatindlæg fra Le Monde 13.4.2013 skrevet af Florence Dupont: "Papa bleu, maman rose".

Céline Dions "Un garçon pas comme les autres". Se musikvideoen på http://www.youtube.com/watch?v=8ZXJijki9ik

Film: "Ma vie en rose" (1997). Instr. Alain Berliner.

Christian Lemmerz: "Adam Kadmon" (statue på Pustervig Torv, Aarhus) - træning af spontan mundtlighed + walk'n talk

Zazies "Adam et Yves" + se musikvideoen via linket.

Stromae: "Tous les mêmes" + https://www.youtube.com/watch?v=UIlhaLd544k&feature=kp  (perspektivering til Beyoncés "If I were a boy").

Agnès Laroche : Scoops au lycée (Pomme) (uddrag).

Victor Margueritte: "La Gar ç onne" (fortsættere)

Elevoplæg om forfatterinden Simone de Beauvoir.

+

Simone de Beauvoir: "Le deuxième sexe". Læs og forstå citaterne: 

«On ne naît pas femme: on le devient. »

« Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l'échec du mariage: c'est l'institution elle-même qui est originellement pervertie. »

« La grande excuse de la femme c'est qu'on lui a imposé d'engager dans le mariage tout d'elle-même: elle n'a pas de métier, pas de capacités, pas de relations personnelles, son nom même n'est plus à elle; elle n'est rien que "la moitié" de son mari ».

« Ni hommes ni femmes n'aiment se trouver sous les ordres d'une femme.»

----

Elevoplæg om store kulturikoner/historiske personer, der har udfordret vores opfattelse af køn og markering af køn via klædedragten:

Jeanne d'Arc og hendes klædedragt.

Coco Chanel og bukserne.

Yves Saint Laurent og bukserne.

Rimbaud et Verlaine (deres forhold).

Proust og homoseksualitet

Elev fortæller om den franske lov, der indtil for ganske nylig forbød kvinder at gå med bukser i Paris:

http://www.meltyfashion.fr/loi-abrogee-du-port-du-pantalon-pour-les-parisiennes-ou-l-histoire-du-pantalon-feminin-a155318.html


KLIK PÅ NEDENSTÅENDE BILLEDE FOR AT LÆSE ELEVERNES INDLÆG I DEBATTEN

Autour des ados

Forløb om fokus på unge deres relationer med hinanden og forældrene. Vi sætter fokus på temaer såsom (manglende) omsorg, kærlighed, forelskelse, ungdomsliv, unges sprog, venskab, ensomhed og konflikter. Forløbet tager afsæt i et længere arbejde med materialet (tekst og DVD med sæbeopera/serien) "Quatre amis" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

I forløbet prioriteres samtaletræning og spontan mundtlig interaktion. Vi arbejder med billedbeskrivelse af ukendte billeder, CL-strukturer, rollespil (dramatisering af "L'adolescente") og 'den varme stol' med spørgsmål til Marc og Céline fra "Quatre amis".

Det skriftlige integreres i arbejdet på klassen ved eksempelvis udarbejdelse af kreative opgaver såsom omskrivning af Benebars "L'adolescente" til datterens "Mon journal intime". Eleverne skal selv skrive "les SMS des ados" og (lyd)indtale en teenagers holdning til det at være 'ung' i programmet
www.voki.com .

Grammatiske emner tages op i tæt samspil med både tekstmaterialet og anvendes både i den mundtlige og i den skriftlige sprogfærdighed i klasseundervisningen inkl. træning af oversættelse.

Eleverne får vigtige verber for i le présent og le passé composé som lektie til hver gang, og vi fokuserer på grammatiske emner såsom bundne personlige pronominer som objekt, le passé composé, le futur proche, modalverberne og repetition af adjektiver i forbindelse med personkarakteristikker.

I tilknytning til materialet "Quatre amis" holder udvalgte elever oplæg om Claude Monet, Jeanne d'Arc og Gustave Flaubert.

Materiale:

Mette Bering: "Quatre amis" (2010). Undervisningsmateriale til fransk dokusoap.

PP Les generations (samtaletræning på baggrund af billeder af kendte mennesker og deres børn/teenagere)

Film: "La famille Bélier". Instr. Eric Lartiau, 2014. 

Michel Sardou: "Je vole" (1978)

Liza Azoulos. "Mon journal intime". Lattès, 2009.

Film: "LOL". Instr. Lisa Azuelos, 2009.

Billedmateriale fra "LOL" (filmen).

Sang: Bénabar "L'adolescente" (2004)

Amel Bent: "Chanson pour papa" (2007).

Christophe Maé: "Ça fait mal" (2007).

1jour1actu-artikel: "Les ados vont bien, merci". Le 22 mai 2008.

Artikel: "Comprendre le langage SMS des ados": http://www.terrafemina.com/culture/culture-web/outils/1724-comprendre-le-langage-sms-des-ados-.html

www.todaysmeet.com anvendes til øvelse med at skrive franske sms'er med typiske forkortelser og anvendelse af engelske ord à la sproget i filmen "LOL".

www.voki.com/ (træning af udtale via online avatar)


La Francophonie


Forløb om La Francophonie, hvor vi rejser rundt til forskellige tidligere kolonier med fokus på levevilkår, kultur, historie og identitet m.m. I forløbet arbejder vi med spontan samtaletræning og generelt er der fokus på de frie mundtlige kompetencer og evnen til at sammenligne med egen kultur. Vi arbejder med autentisk materiale og skønlitteratur i form af klassikeren "L'amant de la Chine du Nord" af Marguerite Duras, som analyseres med den biografiske metode. Desuden arbejder eleverne med kommunikations- og argumentationsanalyse af Paul Gauguins breve til hustruen fra tiden på Tahiti. Vi inddrager desuden Gauguins kunstproduktion fra Tahiti og reflekterer over hans fascination af 'det vilde liv'. Vi trækker linjer til aktuelle forhold i Frankrig for immigranternes børn med fokus på kultursammenstød og ønsket om at bevare en tilknytning til sit fødeland.

Aktiviteter med tilknytning til emnet:

Elevforedrag om udveksling i Québec (Fransk-arrangement for skolens elever)

Foredrag om immigration (Kader Michael) med fokus på afrikanske rødder i Djibouti, immigration til Frankrig og senere immigration til DK.

Udvekslingselev fra Belgien fulgte klassen i 2.g (elevoplæg om Belgien, kulturmødet med fokus på kulturelle ligheder og forskelle).

Skriftligt arbejde: Eksamenshæfte "Les jeunes et le bénévolat"

Materiale:

http://echos.onf.ca/

Peter Jensen: "Porte-paroles". Systime, 2001.

Gloser på http://www.entrees.gyldendal.dk/kap5_glosekort.html

http://www.entrees.gyldendal.dk/kap5.html

"La Francophonie" i Mette Bering og Mimi Sørensen: "Entrées". Gyldendal, 2009, s. 6-7.

http://www.entrees.gyldendal.dk/kap5_glosekort.html

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2014/02/14/131635.htm

"Le Québec" i Mette Bering og Mimi Sørensen: "Entrées". Gyldendal, 2009.

Klip med South Park "French Canada": http://www.youtube.com/watch?v=WULsZJxPfws

Klip med Céline Dion: http://www.youtube.com/watch?v=4x6ezHzWPDU

Klip om forskelle på franskmænd og folk fra Québec http://www.youtube.com/watch?v=dw5Re7k1KBA

http://www.youtube.com/watch?v=FkvaT-lI_-g

"Une Canadienne se présente" i "Porte-paroles".

"Ossioko Saeko" fra Mali i "Porte-paroles".

Fransk dokumentar om Djenné i Mali http://www.youtube.com/watch?v=FkvaT-lI_-g

Om Abdoulah og Hassan fra Marokko i "Porte-paroles".

Elevoplæg om 'le Maroc'.

"Moussa Lô" fra Senegal i "Porte-paroles".

Elevoplæg om 'le Sénégal'

Elevoplæg om Marguerite Duras (biografisk info + forfatterskab)

Marguerite Duras: "L'amant de la Chine du Nord" (uddrag) in "Obsessions". Nicole Andersen m.fl. Gyldendal, 2002.

Film: "Indochine". 1992. Instr. Régis Wargnier.

Lu'o'ng Dôn fra Vietnam i "Porte-paroles".

Elevoplæg om 'le Vietnam'.

Klip fra dokumentar: https://www.youtube.com/watch?v=gbzHquBMgss om det moderne Vietnam.

Breve til Mette Gauguin side 80-81 in "Gauguin. Tekster og billeder til franskundervisningen". Nyt Nordisk Forlag, 2006.

Elevoplæg m. billedbeskrivelse af selvvalgte Tahiti-malerier af Gauguin.

Elevoplæg Haïti (med inddragelse af jordskælvet i 2010)

Om Haïti på http://virtuelfransk.weibrecht.net/undervis/haitiweb/Haiti%20Trivia.htm

Om Haïti: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/haiti.htm

Artikel fra 1jour1actu.com med titlen "Haïti, après le tremblement de terre" (26 mai 2010)

Støttesang: "Espoir pour Haïti" på https://www.youtube.com/watch?v=QNN9QMrJjGY

"We are the World"-støttesangen på https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI

Uddrag fra dokumentar om Haïti: https://www.youtube.com/watch?v=8DU2cVhQeA4

Samba: "Origines" fra udgivelsen "Les gars de Villiers". Red. Jens Peder Weibrecht, 2013.

Film: "Entre les murs" (2008). Instr. Laurent Cantet.

Le suspense

Forløb med fokus på "La littérature policière" - le crime et la violence. Vi arbejder med centrale begreber til analyse og fortolkning, genrekarakteristik samt glosetræning. I forløbet lægger vi vægt på stor elevaktivitet samt træning af skriftlighed og repetition af grammatik. Eleverne laver skriveøvelser (fra avisartikel til novelle og fra novelle til avisartikel), formulerer selv spørgsmål til teksterne og fremlægger grammatiske emner (elevoplæg). Vi arbejder med en novellesamling af Bellemare ("Suspens"), og eleverne skal hver fremlægge en (ukendt) novelle for de andre i klassen (fokus på formidling).

Skriftligt arbejde: Jehanne Jean-Charles: "Une méchante petite fille" (1962). Hjemmelavet opgavesæt m. oversættelse.

Terminsprøve: Hjemmelavet opgavesæt m. oversættelse (La copine, MG 2013).

Grammatisk fokus på le subjonctif, aspekt, bundne personlige pronominer som objekt og dativobjekt + repetition af den basale grammatik (elevoplæg om forskellige grammatiske emner).

Skriveøvelser fra "Pages d'écriture - skriftlig fransk". Red. Lars Damkjær, Lise Jeremiassen, Kenneth Larsen.

Materiale:

Tatiana de Rosnay: "Le voisin" (2010). Romanuddrag.

Nicolas Gerrier: "Vol dans le Vieux-Lyon".

Powerpoint om "La littérature policière" v. MG med fokus på typiske genretræk.

Powerpoint med billeder fra kendte Films Noirs (billedsamtale og kreativ plotgætteri)

Bellemare: "Suspens" (novellesamling).

Bellemare: "Un assassin dans la ville". Fra "Suspens". Editions Générique, 1982.

Claire Castillon: "J'avais dit une" (fra novellesamlingen "Insecte", 2006).

J. P. Chabrol : « Les amoureux assassins » (fra Passepartout, Munksgaard 1990).

Jean Cau: "Un viol" (fra Passepartout, Munksgaard 1990)

Bellemare/Narcejac: "Noël surprise" (fra Lars Damkjær og Finn Eriksen: Police, Kaleidoscope 2000).

Film: "Dans la maison" (2013)

Kortfilm: "Skin" (2013). Instr. Cédric Prévost. http://filmcentralen.dk/alle/film/skin-0 

Le voyage et la rencontre culturelle (2.g begynder a)

Forløb om rejsen og kulturmødet i forbindelse med studietur til Nice (fagsamarbejde med dansk). Vi arbejder med kulturmødet og kendskabet til Frankrigs kultur sat i relation til den danske.

Hjemme: Forberedelse af spørgeark til interviews i Nice med fokus på forskelle på DK og Frankrig.

Projektarbejde med informationssøgning om Nice (forberedelse af oplæg til studieturen)

Produktkrav: Video med voice over om "La culture française". Modtagerbevidsthed: Videoerne skal vises i nuværende 1.a.

Skriftligt aflevering: Essai om "La rencontre culturelle". Fokus på forskelle mellem den danske og den franske kultur.

Grammatisk fokus på conditionnel. Anvendelse af www.todaysmeet.com til opsamling.

Glosetræning via individuelt og fælles mindmap om 'le voyage'.

Materiale:

Zaz: "On ira" (2013)

Grand Corps Malade: "Les voyages en train" (2008)

Baudelaire: "L'initiation au voyage" (lyrik) + "L'invitation au voyage" (prosadigt) fra Le Spleen de Paris.

Jean-Philippe Blondel: "Accès direct à la plage" (2004) (romanuddrag). "Toute une vie de vacances". Eksamenshæfte 2007.

MG PowerPoint om Marcel Proust og "A la recherche du temps perdu" (fokus på erindring og sansninger)

Film: "LOL" (2008). Instr. Liza Azouelos. Fokus på studierejsen til England.

Bjørn Bredal: "Undskyld mit franske - frihed, lighed og utroskab?". Uddrag af essays om Frankrig og fransk kultur. Gyldendal, 2011.

Chagall-malerier (billedbeskrivelse) - typiske franske symboler og seværdigheder i Chagalls malerier. Besøg på Musée Chagall, Nice.

Matisse-malerier (billedbeskrivelse + néoimpressionisme (pointillisme)). Besøg på Musée Matisse, Nice.

Desireless: "Voyage voyage" (1986) (sangtekst).

Celine Dion : "Visa pour les beaux jours" (2001).

Hocus Pocus: "Voyage immobile".

Arthuer Rimbaud: "Ma Bohème" (1870)

Michel Fugain: "Une belle histoire" (1972)


La mode française (2.g fortsætter b)
Forløb om fransk mode med fokus på arbejde med sagprosa, anvendelse af it og internet i undervisningen, anvendelse af autentiske tekster og billeder og kendskab til fransk kultur og historie.

Der arbejdes med kommunikationsanalyse.

Arbejdsformer: klasseundervisning, par- og gruppearbejde, individuelle elevoplæg, gruppeoplæg.
Repetition af tøjgloser, personbeskrivelser og billedsamtale.

Udvalgte reklamer fra franske modeblade.
Quiz (glosetræning)
Artikel fra Costume om franske modeblade (træning af oversættelse)
Denis C. Meyer: "Clés pour la France", Hachette 2010. Udvalgte tekster: "Coco Chanel" + "Yves Saint Laurant".
Carte Blanche: "Les fringues"
Reklameanalyse (farvesymbolik, segmenter, kommunikationsmodel, billedanalyse)
Film: "Coco avant Chanel". Instr. Anne Fontaine, 2006.
Virtuel rejse i Paris - i modens fodspor. Kendskab til Paris, billedbeskrivelse og dialoger. Anvendelse af street view (google maps).
Elevoplæg om Coco Chanel.
Elevoplæg om Fransk modehistorie.

http://www.youtube.com/watch?v=aBI6MCtqYfA&feature=related

http://www.sortiraparis.com/art-culture/ne-manquez-pas-les-defiles-de-la-fashion-week-a-paris-automnehiver-20112012-38710.html

http://www.photoparismode.com/ (fotos fra Modeugen i Paris 2011)
http://www.blackfashionweekparis.com/
Les contes de fées
Forløb om eventyr(genren). Vi læser eventyr af Perrault og H. C. Andersen og moderne eventyr af Gripari.

Der er fokus på kreativ skrivning, idet eleverne selv skriver eventyr ud fra ark om genrens typiske træk. Vuggevisen "Le loup, la biche et le chevalier" omskrives til et eventyr (træning af aspekt og le gérondif, anvendelse af typiske træk, adjektivernes bøjning og bindeord). Eleverne indtaler eventyr og fremlægger med billede og lyd på klassen. Derudover arbejder vi også med kendte franske legender ("Tristan et Iseult" og "Mélusine - la fée serpent") med omskrivninger til eksempelvis moderne nutidig novelle, alternativ slutning, kærestebrev fra Iseult til Tristan, billedbeskrivelse af udvalgte billeder fra legenderne m.m. Eleverne får desuden indblik i "l'amour courtois" eller "fin amor" (elevoplæg).

Vi arbejder med strukturalistisk analyse af eventyr (aktantmodellen) og genrekarakteristika. Eleverne anvender korrekt tekstanalytisk terminologi på fransk i forbindelse med analyse og fortolkning samt perspektvering til læste tekster. 

Materiale:

Le Journal des enfants: "Les bons ingrédients des contes de fées". ( 05.06.2008)

Les légendes "Tristan et Iseult" og "Mélusine - la fée serpent":
http://focus.tv5monde.com/legendesfrancaises/

Charles Perrault: "Le petit chaperon rouge" (1698) in "Il était une fois. Franske eventyr og fantastiske fortællinger". Nina Mohr Christoffersen og Birthe Dahlgren. Systime, 2002."

Geoffroy de Pennart: "Chapeau rond rouge" (2004). in "Entrées". Mette Bering og Mimi Sørensen. Gyldendal, 2009.s. 10-13.

Chanel-reklame (intertekstualitet).

Maurice Pont: "Le loup, la biche et le chevalier".

H. C. Andersen: "La princesse au petit pois" in "Contes" traduit par Régis Boyer. Gallimard, 1992.

"L'oranger magique" - conte d'Haïti in "Entrées". Mette Bering og Mimi Sørensen. Gyldendal, 2009, s. 16-20.

Téléphone: "Cendrillon" (sangtekst fra 1982).

Lillian Wouters: "Cendrillon" (digt) http://ekladata.com/by5PD3JmF5bhERmF155uCDiaCQQ.pdf

Madame de Beaumont: "La Belle et la Bête" (1757) in "Il était une fois. Franske eventyr og fantastiske fortællinger". Nina Mohr Christoffersen og Birthe Dahlgren. Systime, 2002."

Film: "La Belle et la Bête" (2014). Instr. Christophe Gans.

Film: "Kirikou et la sorcière" (1998). Instr. Michel Ocelot.

Saint-Exypéry: "Le petit prince" (chapitre 21)

http://focus.tv5monde.com/legendesfrancaises/ (interaktiv side - klik dig ind på tekst + video med billeder og fortællerstemme):

"La légende de la fée Mélusine": Historien om ridderen (Raymondin), der flygter pga. en jagtulykke og møder en gudesmuk fe, Mélusine, som bærer på en hemmelighed. Hun ændrer sig hver lørdag til halvt menneske halv slange pga. en forbandelse. Ridderen gifter sig med Mélusine, som formår at holde på sin hemmelighed i mange år (de får mange børn sammen), men så spirer jalousien og ridderen opdager hendes hemmelighed, hvorefter hun for evigt er dømt til at forblive halvt slange...hendes klageskrig kan høres i regionen, hver gang hendes slægtninge ligger for døden)

"Tristan et Iseult" om den unge Tristan, som ved en fejl forelsker sig i sin onkels kommende brud pga. en kærlighedsdrik lavet til Iseult og hendes kommende ægtemand. Iseult gifter sig dog med sin forlovede, men forbliver forelsket i Tristan. Da det unge pars forelskelse bliver opdaget, flygter de fra onklen og lever i skjul i to år. Men en dag finder onklen det unge forelskede par, og han tilgiver dem, da han ser, at de sover med Tristans sværd mellem sig (kyskhed). Iseult vender tilbage til sin ægtemand, og Tristan gifter sig med en anden Iseult (den brune), som han dog ikke kan elske. Da Tristan en dag bliver dødeligt såret, beder han om at se Iseult den blonde, som han stadig elsker. Hvis hun kommer med båden, skal dens sejl være hvidt, hvis ikke skal det være sort. Da båden ankommer, beder Tristan sin kone om at sige ham farven på bådens flag, og hun lyver pga. jalousi og bitterhed. Derfor ligger Tristan død, da Iseult den blonde endelig kommer frem, og hun dør af hjertesorg ved hans side. Parret begraves i en fælles grav.

Forbered et lille oplæg på fransk om et selvvalgt eventyr (HCA; Charles Perrault, Grimm). Du skal komme ind på typiske genretræk, handling, temaer og morale. Eventyret må ikke være fra vores forløb.

Diverse billeder fra eventyr + "Et ils vécurent heureux?"-billeder med moderne bud på livet efter den lykkelig slutning.

Nyfortolkninger af eventyr:
André Hyvernaud: "L'aurore de chaperon rose".

Georges Jean: "Le temps des contes"

Verlaine: "La belle au bois dormait"

Links:
http://www.jardinalysse.com/poesies-autour-des-contes-et-du-loup-a2477326

http://expositions.bnf.fr/contes/

http://www.youtube.com/watch?v=FO1fsRTXfPo - Franske skolebørn fortæller Grimms version af "Le petit Chaperon rouge".
http://www.emu.dk/gym/fag/fr/inspiration/eventyr.html

Eventyr og reklamer:

Chanel Reklamefilm:
http://www.youtube.com/watch?v=bKih8R2d4kg

Reklamer med eventyrtræk: http://expressionbts.canalblog.com/archives/2008/12/06/11649340.html
http://expressionbts.canalblog.com/archives/2008/12/06/11649340.html

http://www.youtube.com/watch?v=xbTLRrPML8o&feature=related (publicité cendrillon moderne)

http://www.youtube.com/watch?v=ssCdLT5fJDU

http://www.youtube.com/watch?v=7S4EUG1HIJk

L'amour (2.g begynder)
Tematisk forløb om kærlighed (le chagrin et la vie en rose) med udgangspunkt i klassiske kærlighedssange, musicals, eventyr, malerier og film fra det 20. og 21. århundrede. Vi arbejder fortsat med udtale, samtale, grammatiske emner, billedbeskrivelse og diskuterer teksternes betydning for den franske kulturarv og selvopfattelse. Eleverne anvender desuden litterære begreber i analyse, fortolkning og perspektivering af de litterære tekster.

Skriftligt arbejde: Oversættelse + Billedbeskrivelse, analyse og fortolkning af to sangtekster enten "Madeleine" eller "Que reste-t-il de nos amours”.

Materiale:

PP L'amour (kunsthistorie - Rodin, Matisse, Chagall m.fl.)

Film: "A la folie, pas du tout". Instr. Laetitia Colombani (2002).

H. C. Andersen: "La Princesse au petit pois" in "Contes" traduit par Régis Boyer. Gallimard, 1992.

Charles Trenet : "Que reste-t-il de nos amours”  (1942).

Jacques Brel: ”Madeleine” (1961)

Georges Mustaki/Marguerite Monnot: "Milord" (1959). Sunget af Edith Piaf.

Edith Piaf/Marguerite Monnot: "Hymne à l'amour" (1949).

Michel Sardou: "Je vais t'aimer". 

Jacques Prévert: "Les feuilles mortes" (1946). Yves Montands versioner på youtube.

Jacques Brel: "Ne me quitte pas" (1959)

Céline Dion: "Ne partez pas sans moi" (1988, Eurovision)

Diam's: "Coeur de bombe" (2009) + musikvideo

Diam's: "Jeune demoiselle" (2006)  (kun musikvideo) http://www.youtube.com/watch?v=f9TKHFbLfbM

Baggrundtekst på dansk om Notre Dame de Paris af Victor Hugo og om musicalen "Notre Dame de Paris".

Sangtekst: "Belle" fra musicalen "Notre Dame de Paris" (1998)

Sangteksten "Déchiré" fra musicalen "Notre Dame de Paris" (1998)

Reklame: Miss Dior chérie (reklame med Nathalie Portman til Gainsbourgs "Je t'aime...moi non plus"):http://www.youtube.com/watch?v=2tEXh_PYj3U&feature=related

Klip fra musical "Roméo et Juliette: de la Haine à l'Amour" (2001). Sangen "Aimer".
http://www.youtube.com/watch?v=bRMp3OiOkJo

 

L'amour - la vie en rose et le chagrin
Første runde:

Kort forløb om kærlighed. Eleverne ser filmen "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" og arbejder herefter i grupper med internetsøgning (voyage virtuel) med forskellige opgaver knyttet til filmen og til Paris (Montmartre). Eleverne udarbejder et produkt i form af et e-postkort.

Vi arbejder desuden med kærlighedssange og ser/hører:
Céline Dion: "Ne partez pas sans moi" (1988, Eurovision)
Céline Dion: "Pour que tu m'aime encore".
Francis Cabrel: "Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai".

Klilp fra musical "Roméo et Juliette: de la Haine à l'Amour" (2001). Sangen "Aimer".
http://www.youtube.com/watch?v=bRMp3OiOkJo

Skriftligt arbejde: Opgavehæfte "Le mariage" (studentereksamen).

Sidste time laver vi rollespil (Dagens mand), hvor eleverne deltager i en dating-quiz-show (træning af spontan mundtlighed samt høflighedsfraser).


Anden runde i temalæsningen:

Tematisk forløb om kærlighed med udgangspunkt i digte, malerier og sangtekster fra det 19. og 20. århundrede. Eleverne stifter bekendskab med nogle af de store franske digtere, kunstnere og litterære strømninger såsom symbolismen og surrealismen. Vi arbejder med udtale, samtale, grammatiske emner, billedbeskrivelse og diskuterer teksternes betydning for den franske kulturarv og selvopfattelse. Eleverne skal desuden opnå kendskab til de store franske kulturikoner såsom Edith Piaf, Yves Montand, Jacques Brel, Serge Gainsbourg m.fl. Eleverne anvender desuden litterære begreber i analyse, fortolkning og perspektivering af de litterære tekster. Rent metodisk anvendes receptionsæstetikken, nykritikken, den litteraturhistoriske metode (historicisme) og den biografiske metode.

Materiale:
Françoise Hardy: "Tous les garçons et les filles" (sangtekst) 
France Gall: "Mais, aime-là" (1974)
France Gall: "Poupée de cire, poupée de sang" (sangtekst)
PP L'amour (kunsthistorie - Rodin, Matisse, Chagall m.fl.)
Musical: Notre Dame de Paris (DVD)
Reklame: Miss Dior chérie (reklame med Nathalie Portman til Gainsbourgs "Je t'aime...moi non plus")

Evt. suppleres med uddrag fra Delphine de Vigans "Les jolis garcons" (2005)

Faglige mål:
- eleverne skal kunne kunne anvende litteraturanalytiske begreber i analyse og fortolkning af lyrik
- eleverne skal træne spontan billedbeskrivelse
- eleverne skal træne perspektivering mellem lyrik og maleri (tematisk sammenligning)
-eleverne skal opnå kendskab til fransk symbolisme og modernisme inden for lyrik
-eleverne skal opnår kendskab til klassiske kunstværker med kærlighedsmotiver
-eleverne skal kunne samtale og diskutere kærlighedens positive og negative sider

Supplerende materiale:

Film: Laetitia Colombani : "A la folie, pas du tout". 2002.

Beaudelaire: "A une passante" + "L'initiation au voyage" 
Oversættelsen side s. 87 i Entrées.
Apollinaires "Le Pont Mirabeau". Se musikvideo med moderne version af digtet (link er ved teksten).
"L'amoureuse" + "Nous deux" af Poul Eluard og se vedhæftede maleri af Salvador Dali
La grammaire; sider: 173-175
Edith Piaf: Milord + Hymne à l'amour.
Jacques Prévert: Barbara (vedhæftet). Læs og forstå.
Jacques Prévert: Les feuilles mortes. Lyt til Yves Montands versioner på youtube.
Læs og forstå "Belle", "Le temps des cathedrales" og "Déchiré" + info om Victor Hugo og romanen. Tekster og gloser vedhæftet.
Jacques Brel: "Ne me quitte pas" + Serge Gainsbourg et Jane Birkin: ”Je t’aime…moi non plus”. 
Find et julebillede (foto, maleri, tegning) og forbered et lille oplæg med billedbeskrivelse. Du skal komme ind på billedets tema. Se vedhæftede ark.

Links:
http://www.youtube.com/watch?v=2tEXh_PYj3U&feature=related - Miss Dior Chérie (reklame med "Je t'aime..moi non plus" af Gainsbourg)

La violence, le crime et les marginaux
Forløb om kriminalitet og vold.
Fokusområder: Kidnapning, mord i film (lejemorder, seriemorder), kriminalitet i de franske forstæder, voldelige demonstrationer (mødet med politiet) og marginaliserede grupper i det franske samfund.

I forbindelse med læsningen af novellen "Noël surprise" arbejder eleverne med kreative arbejdsformer for at styrke mundtligheden eks. dramatisering af teksten, meddigtning via rollespil (et vidne ringer ind), repetittion af personbeskrivelse vha. præsentation af "Les infos" i TV', CL-samtaleøvelser og et resumé af hele teksten til slut.

Boileau-Narcejac: "Noël surprise"
Lezy Dominique: "On a kidnappé Eric"
Carte blanche chapitre 25: "La délinquance"
"Ça se passe comme ça dans les cités". Interview fra Le Nouvel Observateur no 1597 juin 1995, s. 52-54 i "La colère" (Mogensen, Schjørring, Virring).
Disiz la Peste: "Jeune de banlieue" (rapsang) + musikvideo
Film: "MR73". Instr. Olivier Marchal. 2008.
Film: Luc Besson: "Nikita". Billedsamtale ud fra filmbilleder, ekstensivlæsning af anmeldelse af filmen, mundtlig anmeldelse af filmen (gå og snak), gruppearbejde med forskellige fokuspunkter (personkarakteristikker, miljøkarakteristik, skildringen af forskellige former for vold og kriminalitet, temaer, filmmusik og farveanvendelse).
Film: Instr. Mattieu Kassovitz "La haine" (1995). Gruppearbejde med oplæg: Personkarakteristikker af hhv. Saïd, Vinz, Hubert + Miljøkarakteristik af "la cité" + Præsentation af danske eksempler på voldelige demonstrationer + problemer i danske forstæder.
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Undervisning/Film-i-skolen/Undervisningsmaterialer/Materialer-til-spillefilm/Hadet.aspx#Til%20brug%20i%20franskundervisningen
Billedsamtale trænes ud fra satiriske tegniner fra franske aviser om emnet + fotografier af demonstrationer.Supplerende materiale:
Jens Peder Weibrecht m.fl. Quelle histoire, Lilje-forlaget 1988
Luc Besson: Nikita
Pierre Bellemare, J'ai dansé avec une morte IN Police, eds Damkjær og Eriksen, Munksgaard 1994

Fortsættere (krimi og gyser):
Théophile Gautier: "La Cafétière et autres contes fantastiques"
Boileau-Narcejac "Maléfices".
Théophile Gautier: "La Morte amoureuse".
Les générations
Første runde

Vi arbejder med materialet (tekst og DVD) "Le Café des Rêves" (Weibrecht). Der sættes fokus på emner såsom venskab, racisme, ungdom, kærlighed ml. forældre og børn, forelskelse, kriminalitet). Vi lægger særligt vægt på forholdet mellem forældre og deres teenagebørn.

Amel Bent: "Chanson pour papa".
Christophe Maé: "Ça fait mal".
 
Julien Clerc: "Double enfance"
Le café des rêves (film/serie)
Fournier: Il n'a jamais tué personne, mon papa!

Saint-Exypéry: "Le Petit Prince".
Film: "Le premier jour du reste de ta vie".
Film: "LOL"
Sang: Benebar "L'adolescente" (2004)
Sang: Gainsbourg "Aux enfants de la chance".

Serie france2 "Clash"

Anden runde

Forløb om fokus på relationerne mellem voksen og barn. Fokus på temaer såsom omsorg, kærlighed, venskab, ensomhed og konfliter mellem generationerne. I arbejdet med "Le Petit Prince" fokuserer vi på tekstforståelse, gloseindlæring, billedbeskrivelse og repetition af grammatik. Eleverne arbejder kreativt med egne versioner af kap. 26 (des bandes dessinées) i PP eller Photo Story. Eleverne får kendskab til den rolle, "Le Petit Prince" spiller for fransk kultur.

Materiale:
Antoine de Saint-Exypéry: "Le petit prince" (uddrag).
Mylène Farmer: "Dessine-moi un mouton" (sang + musik)
Uddrag af filmen "Les trois frères" (oplæsning af "Le Petit Prince")
Uddrag af ny serie om Le Petit Prince via nettet.
PowerPoint (MH) med billeder af forældre/børn (kendte mennesker)
Film: "LOL". Instr. Lisa Azuelos. 2009.
Billeder fra filmen "LOL".
Daniel Balavoine: "Mon fils, ma bataille"
Yves Duteil: "Prendre un enfant par la main".
Phil Barney: "Un enfant de toi".

Skriftligt arbejde: Fils et fille de… (om kendte menneskers børn og forholdet mellem forældre og deres børn).
Skriftligt arbejde: Les générations. Analyse og fortolkning samt billedbeskrivelse.

Lektier:
La grammaire; sider: 57-70, 80-81, 91-92, 175-182
Læs kap. 1 i Le Petit Prince. Gloser vedhæftet
Læs kap. 2 i Le Petit Prince (gloser vedhæftet)
Træn oplæsning og forståelse af Le Petit Prince kap. 3
Læs, forstå og træn oplæsning af kap. 13. Vi hører nu om prinsens besøg på andre planeter, og i kap. 13 er det le planète du businessman. Gloser vedhæftet
Se rettelserne i din stil (Fils et fille de) og ret så mange fejl, som du kan. Medbring din stil inkl. rettelser.
Læs i La Grammaire §109-111 om infinitiv
Læs og forstå kapitel 7 (VII) + træn oplæsning. 
Genlæs kap. 7 i Le Petit Prince
Læs og forstå de to vedhæftede sangtekster
Læs kap. 21 (XXI) i "Le Petit Prince". 
Læs kapitel 26 i Le Petit Prince - der er vedhæftet gloser
Hurtiglæsning af Mylene Farmers sangtekst "Dessine-moi un mouton"
Læs og øv oplæsning af kap. 27 i Le Petit Prince
Læs de tre små uddrag af "Le journal intime de Lola" (dagbog) vedhæftet + gloser
Genlæs Journal intime (gloser vedhæftet)
Lav to små personkarakteristikker af Lola og hendes mor

Le Maghreb
Vi sætter fokus på Le Maghreb (Algeriet, Marokko, Tunesien) og arbejder med kolonisation, kultursammenstød, racisme og integration, historisk indsigt og tekstanalyse af autentiske tekster. Eleverne stifter desuden bekendskab med musikgenren 'le raï'. I forhold til Tunesien arbejder vi med aktualitet og læser avisuddrag.

Vi træner præsentation af tekster à la eksamens mundtlige del. Der arbejdes med walk'n talk, fysiske grammatiske lege (imperativ), spontan samtaletræning og undervisningsdifferentiering.

Materiale:
Mette Bering og Mimi Sørensen: Entrées. Gyldendal, 2009, s. 122-140.
Le journal des enfants.
Dokumentar "Mémoires d'immigrés - l'héritage maghrébin" - Canal +
Actualité - klip fra nyhedsudsendelser om den nye lov (april 2011) om forbud mod at bære le niqab.
"Le Maghreb - La colonisation" + "La guerre d'Algérie" (kopi fra Entrées s. 122)
"Wahed Ben-Younes "Yemma"-uddrag (kopier s. 122-124). Træn oplæsning af s. 123 linje 1-27.
"Scènes d'amour" (kopier s. 125-126 midt) + Lav opg. 10 s. 126 midt (Imaginez la suite de l'histoire et faites les phrases au futur proche)
 "Scènes d'amour" (la fin) s. 126 nederst i kopimaterialet om Le Maghreb.
La grammaire; sider: 75-79, 169-170, 175-182, 184-185, 241-255
Informationssøgning om Khaled (sangeren)
Sangteksten "Aïcha" af Khaled. Vedhæftet. Lyt på http://www.youtube.com/watch?v=iIyyPsqRweE
"Ne me jugez pas" af Sawt el Atlas.
"Les pieds-noirs et les harkis" + "La guerre d'Algérie" om Le Maghreb (s. 127-128)
Valentine Goby: Le cahier de Leïla (s. 133 i Entrées)
Lav en mundtlig præsentation af teksten (personer, handling, tema/emne) - ca. 3-5 minutters varighed.
kap. 39 fra Franskbogen (kopi) om Rachid Khabir.
Amel Bents sangtekst "Mes racines".
"Le Maghreb vu par des jeunes issus de l'immigration" s. 134-135 (fra Entrées). Øv oplæsning af s. 134 linje 14-19.
"Tahar Ben Jelloun: "L'enfant de sable" (uddrag) - Entrées s. 138-139.
Lav et mindmap over vores forløb "Le Maghreb" med fokus på litteratur, gloser og temaer. Se i Lectio under studieplan, hvis du ikke kan huske teksternes titler.
Patrick Bruels "Au café des délices" og lyt på youtube 


La Deuxième Guerre mondiale
Historisk indblik i Frankrig under 2. verdenskrig, herunder det opdelte Frankrig, børnenes og kvindernes oplevelser af krigen, De Gaulle kontra Pétain, antisemitismen i Frankrig og jødeforfølgelsen.

Skriftlig opgave: Par écrit side 94-95: Enfant pendant la guerre

Materiale:
Agota Kristof : "L’arrivée chez Grand-Mère" + "Le déserteur" (uddrag fra « Le grand cahier » 1986)
Anne Sylvestre: "Mon mari est parti".
Jacques Prévert, "Familiale" + "Barbara".
Paul Eluard: "L'avis".
L'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à la radio de Londres + juillet 1940.
"Le chant des partisans" (modstandsbevægelsen) (sang)
Sang (propaganda for Pétain): "Maréchal, nous voilà!" (sang)
Paul Verlaine: "Chanson d'automne" (kode til jour j)
Film: "Elle s'appelait Sarah". Instr. Gilles Paquet-Brenner, 2010.
Film: "La rafle" (2010). Instr. Rosa Bosch
"Je m'appelle Arlette"-materiale

Links:
http://www.youtube.com/watch?v=KgYI43JoYAM - Propagandafilm om en udstilling af jøder

Grammatisk fokus på verbernes kongruens, passiv og personlinge pronominer + le subjonctif

Lektier:
Læs "Maréchal, nous voilà" (sangtekst) og lyt til den (vedhæftet) + se video (link) og læs ekstensivt det andet link.
Læs kopier fra Carte blanche (s. 151-153 kap. 29 La France pendant la Deuxième Guerre mondiale).

Forbered dig på at genfortælle teksten på dansk i store træk.
Ret fejlene i stilen "Les générations" og medbring stilen i elektronisk format.
Læs og forstå Agota Kristof : « L’arrivée chez Grand-Mère » (uddrag fra « Le grand cahier » 1986). Vedhæftet som side 1-3 i pdf.
Læs og forstå Agota Kristof "Le déserteur" (uddrag af "Le grand cahier" (I har fået udleveret bogen) + besvar følgende spørgsmål: Expliquez le mot déserteur. Quels sont ses problèmes et comment réagit-il à la gentillesse des jumeaux?
Læs og forstå Boris Vian "Le déserteur" (vedhæftet)
Læs og forstå Paul Eluard "L'avis" + modstandsbevægelsens sang "Le chant des partisans" (begge vedhæftet)
Tjek respons på stilen "Enfant pendant la guerre" (se i Lectio). Ret dine fejl og medbring rettelserne.
Find et billede fra Anden Verdenskrig og forbered en billedbeskrivelse af det. Husk de højere taksonomiske niveauer.
Læs kap. 17 "Les alertes" (s. 39-42) i Le grand cahier (udleveret bog). Lav et kort résumé på fransk (mundtlig fremlæggelse)
Øv oplæsning og forstå Anne Sylvestre: Mon mari est parti (Passepartout) - vedhæftes som pdf
Læs og indtal på computer eller telefon din oplæsning af Jacques Prévert "Familiale" (1949) Lyt til din egen oplæsning. Læs og forstå "Barbara" (1946). Digte er vedhæftet.
Læs Paul Verlaines korte digt "Chanson d'automne". Vedhæftet

Links:
http://programmes.france2.fr/apocalypse-seconde-guerre-mondiale/L-entree-des-troupes-allemandes - Klip fra tyskernes indtog i Paris
http://programmes.france2.fr/apocalypse-seconde-guerre-mondiale/LA-FRANCE-DE-VICHY - Ekstensivlæsning af teksten om Vichy-regeringen og Maréchal Pétain
http://www.youtube.com/watch?v=xR3o13i0sd0 - Charles de Gaulle taler til franskmændene fra London (juli 1940)
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-m... - Hjemmeside med nedskrevet tale af Charles de Gaulle
http://www.youtube.com/watch?v=KgYI43JoYAM - Klip fra propaganda-udstilling i Paris i 1941 med titlen "Le Juif et la France" (anti-jødisk)
http://www.wat.tv/video/tatiana-rosnay-elle-appelait-le0w_2g7zb_.html - Tatiana de Rosnay fortæller om sin bog "Elle s'appelait Sarah".
http://www.youtube.com/watch?v=olg7AXaLni4 - De Gaulles tale 24 august 1944
L'école

Forløb om det franske skolesystem med fokus på temaer som autoritet, konflikter mellem lærer og elever, identitet, forældre-børn-relationer, og eleverne får også kendskab til tørklædedebatten i Frankrig. Eleverne arbejder med franske samfundsforhold og opnår interkulturel indsigt gennem sammenligningen af det franske og det danske skolesystem. Desuden har forløbet en praktisk side, hvor eleverne selv får lov til at undervise hinanden inden for stofområdet. Forløbet kan afsluttes med et besøg på Aarhus Universitet, hvor eleverne overværer undervisningen. Man kan også lave et samarbejde med et franskhold på en folkeskole, så eleverne kan få lov til selv at undervise. Eleverne reflekterer desuden over egne erfaringer i diskussioner omkring den ideelle lærer og den ideelle elever.

Skriftligt arbejde: "L'internat" (5 elevtimer) + "Entre les murs" (5 timer) + "Tricher au bac" (eksamenshæfte)

Udvalgte tekster fra "T'as tout pour être heureuse" v. Birgitte Lund og Lene Rønnest. Gyldendal, 1991.


Jacques Volpe: « Un garçon comme les autres » (rap) + youtube

Jacqueline Taïeb: "La fac de lettres" (1968) http://www.youtube.com/watch?v=QZjExxr2S_c

Delphine de Vigan: "No et moi" (2007) (udvalgte uddrag om Lou og Lucas)

Jacques Prévert: "Page d'écriture" (dans "Paroles", Collection Folio).

Film og uddrag (le journal intime) "LOL" af Liza Azoulos.

Læs "Mon journal intime" s. 1-3. Bemærk at der også er vedhæftet gloser. Materialet er oplæg til arbejde med den franske film "LOL" fra 2009.

Film: "Entre les murs" + undervisningsmateriale "Klassen" (red. Jens Peder Weibrecht).

"Entrées": Ionesco et le théâtre de l'absurde + uddrag af "La Leçon" (1950) s. 100-102. Oversættelse s. 102.

Forbered et kort oplæg om din sommerferie og/eller din oplevelse af skolestarten i år (la rentrée). Du må gerne anvende PowerPoint med billeder, men det er ikke et krav.

Læs "Mon journal intime" s. 1-3. Bemærk at der også er vedhæftet gloser. Materialet er oplæg til arbejde med den franske film "LOL" fra 2009.

Læs ekstensivt denne artikel om skolestart. Slå ikke ord op men forstå så meget som muligt ud af konteksten:

http://1jour1actu.com/france/ecole-cest-la-rentree/

Læs artiklen "Ҫa va bouger dans ton école": http://1jour1actu.com/france/ca-va-bouger-dans-ton-ecole/ (NB: Tjek oversigten "L'enseignement franҪais s. 11 i bogen for forklaring på CM2 osv.).

Læs "Ton emploi du temps risque de changer": http://1jour1actu.com/france/en-2013-ton-emploi-du-temps-risque-de-changer%C2%A0/

Læs Ionesco et le théâtre de l'absurde + uddrag af "La Leçon" (Entrées s. 100-102).

http://1jour1actu.com/france/alors_tu_passes_/

Læs, træn oplæsning og forstå Jacques Prévert: "Pages d'écriture" (kopi fra "Paroles"). .

+ Lav "Page d'écriture" som en lille tegneserie med cirka fem forskellige situationer. Skriv digtets tekst ind som tekst under hvert billede og brug talebobler.

+ Tjek klippet: http://www.youtube.com/watch?v=Mg0wdqohI-E (lille sjovt klip om 'les études' = (her) lektielæsning.

+ læs om debatten i DK og øv dig i at forklare de danske regler for tørklæde i skolen på fransk:

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-46454082:t%C3%B8rkl%C3%A6destrid-i-regeringstoppen.html

http://politiken.dk/politik/ECE511007/df-vil-have-toerklaedeforbud-i-skolen/ +

JDE 29.5.2008. Au bonheur des collégiens.

Laurent Cantet : Entre les murs. 2008. Film
http://www.emu.dk/gym/fag/fr/inspiration/klassen/

JDE 22.1.09. A l’école en uniforme?

Sempé et Goschinny : Le Petit Nicolas. On a eu l’inspecteur.
Bruno Coulais : Les Choristes.2004. Film / synopsis.

Agota Kristof: "La preuve" + "Le grand cahier".

http://1jour1actu.com/?post_type=dossierclesactu&p=134468  (tema om l'école)

Film: "Entre les murs" (2008). Instr. Laurent Cantet.

Interview med instruktør på http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-119-1-La_bande_annonce_du_film.htm

Jacques Préverts "Le cancre" (digt) in "Paroles" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

Daniel Pennacs "Chagrin d'école" (uddrag) in "Paroles" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

"Paroles". Mette Bering og Mimi Sørensen. Kapitlet "Det franske skolesystem".

Anna Gavalda: "35 kilos d'espoir" in "Paroles" af Mette Bering og Mimi Sørensen (romanuddrag)

Jack Volpe: "Un garçon comme les autres" + http://www.youtube.com/watch?v=0luCVegCFZ8

Artikel: "Un des meilleurs systèmes éducatifs au monde" in "Paroles" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

Artikel: "Des fois on prenait même un café avec un prof" in "Paroles" af Mette Bering og Mimi Sørensen.

La chanson française
Miniforløb som optakt til musikarrangement på skolen ved Jean-Pierre Réginal. Gennem kordeltagelsen trænes elevernes artikulation og udtale.

Vi arbejder med kendte franske klassikere med fokus på udtale, tekstforståelse og indsigt i fransk kultur.

Med afsæt i sangteksterne introduceres eleverne for imparfait, og vi repeterer grammatiske emner.


Gilbert Bécaud (1962) : http://www.youtube.com/watch?v=p1H_dMrDUNo&feature=related
Franske visesange: "Domino", "Parlez-moi d'amour", "La Seine", "La Java bleue" (kopier)
Lyt til "La Seine": http://www.youtube.com/watch?v=qzKDEFNiTUQ&feature=related
Fransk grammatik - grundbog; sider: 60-61
Læs og forstå Les feuilles mortes + Champs-Elysées (se vedhæftede dokumenter).
"Joyeux anniversaire" + "Pour un flirt" (kopi)

Forløb om l'amour (2.g fortsætterfransk + SRO)

Tematisk forløb om kærlighed med udgangspunkt i digte, malerier og sangtekster fra det 19. og 20. århundrede. Forløbet lægger op til årets SRO-opgave, som eleverne skriver i samarbejde med billedkunst.

Eleverne skal desuden opnå kendskab til de store franske forfattere og kulturikoner såsom Edith Piaf, Gainsbourg og Yves Montand. Eleverne anvender litterære begreber i analyse, fortolkning og perspektivering af de litterære tekster.

Forløbet afsluttes med individuelle elevoplæg om "Munch et l'amour". Eleverne vælger selv et Munch-maleri (inspireret af deres besøg på Aros' Munch-udstilling), og de laver en analyse og fortolkning med perspektivering til læst tekst fra dette forløb. Eleverne anvender relevante begreber fra billedkunst på fransk. Værker af Munch: "Melankoli", "Jalousi", "Kvinden i tre stadier", "Separation", "Vampyr",  "Madonna". 

Skriftligt arbejde: Charles Trenet : « Que reste-t-il de nos amours? » + Jacques Brel « Madeleine » + malerier af Jean-François Le Troy: "La déclaration d'amour" + Renoir "Le jardin".

Skriftligt arbejde: "L'amoureuse" af Carla Bruni i MG-opgavesæt med oversættelse.

Materiale:

Baudelaire-digte: "A une passante" + "L'initiation au voyage" (begge vedhæftet).

Apollinaires "Le Pont Mirabeau" (vedhæftet). Se musikvideo med moderne version af digtet (link er ved teksten).

+ calligrammer lavet af Apollinaire.

Edith Piaf: "Milord" og "Hymne à l'amour".

Francoise Hardy: "Tous les garçons et les filles"

Préverts "Les feuilles mortes" + sangversionen på youtube med sangeren Yves Montand. Der er flere versioner.

Winnie fait un exposé oral (elle va parler de son pays La Belgique).

Læs og forstå sangteksterne fra musicalen "Notre dame de Paris": "Déchiré" + "Belle" (vedhæftet). Tjek http://www.youtube.com/watch?v=r7vN2RL0te4 + http://www.youtube.com/watch?v=-XB7aftz6zY

Læs på dansk om Victor Hugo, romantikken og om hans roman "Notre dame de Paris" (vedhæftet). Læs kun første side i pdf-filen.

Tekster fra SRO-kompendiet:

Paul Éluard : "L'amoureuse" (1923) + "Nous deux" (1951).

Gérard Presgurvic : « Aimer ». Sang fra musicalen « Roméo et Juliette : de la haine à l'amour» (2001).

Jacques Brel : « Ne me quitte pas » (1959).

Louiguy/Edith Piaf : « La vie en rose » (1947). Sunget af Edith Piaf.

M. Monnot, M. Senlis : « Les amants d'un jour » (1956). Sunget af Edith Piaf.

Francis Cabrel : « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » (1994).

Luc Plamondon, Michel Berger : « Un garçon pas comme les autres » (1978). Sunget af Céline Dion.

Les années folles (Paris i 1920'erne)
Projektarbejde om perioden "les années folles" (1920-1929). Eks. forfattere såsom André Gide, Marcel Proust, André Breton, Nathalie Sarraute. Litteraturhistorisk vinkel med fokus på dadaismen og surrealismen. Kunsthistorisk vinkel med l'art déco, Chagall, Matisse, Picasso m.fl. Fotokunst i forbindelse med Man Rays arbejde i Paris. Musikalsk vinkel med fokus på Josephine Baker og jazzmusik. Historisk/kulturel vinkel med fokus på Paris som centrum i perioden. Kvarterer såsom Montmartre og Montparnasse og eks. le salon de Gertrude Stein. Eng/fr fokus på amerikanske forfattere i Paris (Fitzgerald, Hemingway m.fl.).

Film: "Midnight in Paris" (2011). Instr. Woody Allen.

Dokumentar om "les années folles" https://www.youtube.com/watch?v=mVmgYo4oejs

Se nedenstående link for idéer:

Link med billeder og tekst om perioden (tryk på pilen ved billedet for at se næste billede): http://www.linternaute.com/savoir/magazine/photo/les-annees-folles-en-photos/les-lecteurs-devoilent-la-femme-des-annees-folles.shtml

Individuelle emner:

Hemingway et Paris

Montmartre.

André Breton et le surréalisme

Le Paris des artistes immigrés: Mucha et Man Ray

La Garçonne

L'art photo des années folles

Tristan Tzara et Paris

Josephine Baker et Paris

Hemingway et Paris

 Fitzgerald et son temps à Paris

Les années folles: Scott Fitzgerald

La mode des femmes

L'art Déco ou Les Arts décoratifs

La France et la France en Europe (projekt)

Projektarbejde med individuelt valgte emner. Eleverne laver informationssøgning og øver sig i at formulere sig i forståeligt sprog med henblik på mundtlige oplæg for klassen. Produktkravet er en PowerPoint, som også afleveres som stil med lydside til forud for oplæg på klassen (træning af udtale). I forløbet arbejder vi også med samtaletræning og inddrager avisartikler med aktuelle emner (Plantu i København og hans satiretegninger, Hollandes privatliv i medierne m.m.).

Deltagelse i foredrag om Coco Chanel "Jeg gik catwalk hos Coco Chanel" ved Karen Høeg i Alliance Francaise.

Elevoplæg om skoleophold på et katolsk gymnasium med sammenligning af den danske og franske skole.

Individuelle underemner:

Klima

Fransk vinproduktion

Det politiske system I Frankrig

Journalistik - la presse française

Ny abortlov og le mariage gay

Franske universiteter (Paris, Lyon, Toulouse)

Korsika og Korsikas historie.

Le système métrique

Kriminalitet

La mode française

Det franske fedmeparadoks

Marie Antoinette.

Jeanne d'Arc

Edith Piaf

Simone Signeoret

Molière

Napoleon

Paris

Victor Hugo Notre Dame de Paris

La Tour Eiffel og Verdensudstillingen 1889

Kilden i Provence

Simone de Beauvoir

Serge Gainsbourg

Prostitution i Frankrig.

La cuisine française I

La cuisine française II

La France - projektforløb
La France - projektforløb med fokus på historiske, kulturelle og interkulturelle forhold samt centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig.

Supplerende materiale:
Les voeux du Président de la République 2012 (youtube)

Produktkrav: PowerPoint-fremlæggelse med fokus på formidling af ny viden til en bestemt modtagergruppe. Fremlæggelsen bedømmes med individuel karakter.

Elevoplæg om følgende emner:
Fransk politik (Elias)
Franske religioner (Anna)
Fransk musik (Emilie)
Fransk eksistentialiisme (Simon)
Fransk kunsthistorie (Laura)
Fransk vinkultur (Frederik)
Frankrig som kolonimagt (Peter)
Frankrigs regioner (Christian, Rikke)
Fransk historie (Martin)
Jeanne d'Arc (Sjanne)
Louis XIV (Mathias)


Links:
http://www.communes.com/ - Find information om franske regioner og byer
http://www.franskkultur.dk/ - Privat hjemmeside med nyttige links om fransk historie og litteratur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://neft.dk/franco.htm - Privat hjemmeside med utallige links omkring Fransk kultur og samfundsforhold
http://infoguide.emu.dk/CategoryProcessor.pub?catid=47 - Linksamling på EMU'en
http://www.education.gouv.fr/ - Hjemmeside svarende til Undervisningsministeriets i DK - info om skolesystemet
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Uddannelse_i_andre_lande/Frankrig_-_uddannelse - Om det franske skolesystem
http://www.linternaute.com/actualite/societe/religion/catholicisme.shtml - Om franske religioner
http://www.emu.dk/gym/fag/fr/inspiration/francophonie.html - la francophonie
http://da.wikipedia.org/wiki/DOM-TOM